Kaišiadorių šiluma anksčiau numatyto laiko atstatė karšto vandens tiekimą

UAB „Kaišiadorių šiluma“ informuoja gyventojus, kad sėkmingai atliko suplanuotus darbus ir šilumos gamybą Kaišiadorių miesto katilinėje atstatė anksčiau nustatyto grafiko. Šilumos energija ir karštas vanduo Kaišiadorių mieste bus nuosekliai pradėtas tiekti.

Jei Jūsų namuose karštas vanduo neatsiras iki 2023-08-28, prašome kreiptis į namo šildymo ir karšto vandens sistemos administratorių:

  • Parko g. Nr. 11; 13; 15; Maironio g. 60 ir Gedimino g. 123 sistemas prižiūri UAB „Kaišiadorių šiluma“, J. Basanavičiaus g. 42, Kaišiadorys, tel. (8 346) 51 139;
  • daugiabučio namo savininkų bendrijų gyventojai turėtų kreiptis į bendrijos pirmininką;
  • likusių daugiabučių namų sistemas prižiūri UAB „Kaišiadorių butų ūkis“, Girelės g. 4, Kaišiadorys, tel. (8 346) 53481.

Anksčiau buvo skelbta, kad nuo š. m. rugpjūčio 21 d. iki rugpjūčio 31 d. bus laikinai stabdomas šilumos energijos ir karšto vandens tiekimas Kaišiadorių miesto vartotojams.

UAB „Kaišiadorių šiluma“, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 33 punkto nuostatomis, Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. vasario 11 d. įsakymu Nr. 1-38 „Dėl Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“, 80 punkto reikalavimais ir užtikrindama nepertraukiamą šilumos energijos gamybą bei tiekimą Kaišiadorių m. vartotojams, 2024 m. planuoja į elektros tiekimo sistemą integruoti autonominį rezervinį dyzelinį generatorių Kaišiadorių miesto katilinei. Generatorius užtikrintų visišką elektros energijos poreikį visos katilinės pagrindiniams įrenginiams, dingus elektros tiekimui iš tinklo. Šiuo metu bendrovė vykdo projektavimo ir paruošiamuosius darbus. Šiam tikslui įgyvendinti yra būtina stabdyti šilumos gamybos ir tiekimo į šilumos tinklus įrenginius.