Kaišiadorių švietimo įstaigose sėkmingai veikia išmanioji šilumos vartojimo sistema

Kaišiadorių rajono savivaldybės iniciatyva trijose rajono švietimo įstaigose nuo 2015 m. gruodžio 22 d. buvo įdiegta išmanioji šilumos vartojimo valdymo sistema. Ši sistema įdiegta Algirdo Brazausko gimnazijoje pagrindiniame ir bendrabučio korpusuose, Vaclovo Giržado progimnazijoje bei lopšelyje – darželyje „Spindulys“.

Į šios sistemos įdiegimą buvo investuota 21000 Eur. Nuo 2016 sausio mėnesio iki 2017 m. balandžio mėnesio šiose Kaišiadorių rajono švietimo įstaigose buvo suvartota 2275 MWh šiluminės energijos. Remiantis gautais rezultatais nuo išmaniosios šilumos vartojimo valdymo sistemos įdiegimo buvo sutaupyta apie 50800 Eur (apie 699 MWh). Išmaniosios šilumos vartojimo valdymo sistemos jau yra atsipirkusios ir savivaldybei leido sutaupyti maždaug 29800 Eur.

Kaišiadorių rajono savivaldybės inf.

Naujienos iš interneto