Kaišiadorių teismas Kauno nusikalstamo susivienijimo narių į laisvę anksčiau laiko nepaleido

Kauno apylinkės teismo Kaišiadorių rūmai atsisakė tvirtinti Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisijos Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos nutarimą taikyti nuteistajam R. Z. lygtinį paleidimą iš pataisos įstaigos neatlikus  1 metų 6 mėnesių 6 dienų laisvės atėmimo bausmės.

„Nuteistasis R. Z. yra pateikęs Komisijai prašymą lygtinai paleisti ir pataisos įstaigos, taip pat atlikęs minimalią įstatymo nustatytą paskirtos laisvės atėmimo bausmės dalį, kuomet jam gali būti taikomas lygtinis paleidimas iš pataisos įstaigos ir tai sudaro formalų pagrindą priimti sprendimą dėl jo lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos, tačiau lygtinio paleidimo taikymui taip pat būtinos sąlygos – individualiame socialinės reabilitacijos plane numatytų priemonių vykdymas ir manymas, jog nuteistasis laikysis įstatymų ir nenusikals, kurį sąlygoja žema nusikalstamo elgesio rizika ir (ar) pažanga ją mažinant. “ – rašoma teismo nutartyje.

Primintina, kad R. Z. nuteistas Klaipėdos apygardos teismo nuosprendžiu, pakeistu Lietuvos apeliacinio teismo nuosprendžiu, subendrinta galutine 14 metų 6 mėnesių laisvės atėmimo bausme, už tai, kad jis buvo aktyvus nusikalstamo susivienijimo narys ir smurtinių nusikaltimų vykdytojas, nusikalstamo susivienijimo hierarchijoje turėjęs aukštesnę padėtį ir nusikalstamo susivienijimo vadovų vertinamas kaip patikimas susivienijimo dalyvis. Jis padarė du labai sunkius (nužudymus) bei kelis lengvesnius nusikaltimus (sveikatos sutrikdymus). Jokio gailėjimosi dėl padarytų nusikaltimų neišreiškė.

Teismas pažymėjo, jog nuteistasis R. Z. laisvės atėmimo bausmę atlieka ne už vienos nusikalstamos veikos padarymą – padaryti nusikaltimai žmogaus gyvybei, žmogaus sveikatai ir visuomenės saugumui (dalyvavo nusikalstamame, ginkluotame šaunamaisiais ginklais, sprogmenimis ir sprogstamosiomis medžiagomis susivienijime), kas, teismo nuomone, atskleidžia netinkamą nuteistojo požiūrį į visuomenėje priimtas moralės bei elgesio normas, rodo, jog vertinamu atveju jis nusikalto ne atsitiktinai, o dėl susiformavusių neigiamų vertybių ir tai sudaro pagrindą griežčiau vertinti nuteistojo galimybes nenusikalsti ateityje ir jo pažangą pataisos proceso metu.

„Nuteistasis, atlikdamas laisvės atėmimo bausmę, keturis kartus pažeidė pataisos įstaigos vidaus tvarkos taisykles bei režimo reikalavimus, jam buvo paskirtos dvi drausminės nuobaudos, du kartus jo elgesys buvo svarstytas drausminėje komisijoje ir nors paskirtos nuobaudos nebegalioja, tačiau ši aplinkybė neleidžia teismui vertinti nuteistojo elgesio kaip nepriekaištingo,“- teigiama nutartyje.

Teismas, įvertinęs, ir tai, jog vis dar išskiriami R. Z. asmenybę neigiamai apibūdinantys kriminogeniniai rizikos veiksniai: teisės pažeidimai (ankstesni teistumai), gyvenimo stilius ir draugai, kurie nustatyti vertinant nuteistojo praeitį, tai pat ir jo elgesį bei mąstymą jam paskirtos laisvės atėmimo bausmės vykdymo metu, konstatavo, kad teigiami nuteistojo taisymosi procesai dar turi būti tęsiami pataisos namuose, įtvirtinant teigiamus elgesio modelius, kurie padėtų nuteistajam adaptuotis visuomenėje ir skatintų tik teisėtą jo elgesį.

Kauno apylinkės teismo Kaišiadorių rūmai taip pat atsisakė tvirtinti praeityje už 19 nusikalstamų veikų teisto nusikalstamo susivienijimo dalyvio Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisijos Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos nutarimą taikyti nuteistajam S. A. lygtinį paleidimą iš pataisos įstaigos neatlikus 2 metų 4 mėnesių 2 dienų laisvės atėmimo bausmės.

„Nuteistasis S. A. yra pateikęs Komisijai prašymą lygtinai paleisti ir pataisos įstaigos, taip pat atlikęs minimalią įstatymo nustatytą paskirtos laisvės atėmimo bausmės dalį, kuomet jam gali būti taikomas lygtinis paleidimas iš pataisos įstaigos ir tai sudaro formalų pagrindą priimti sprendimą dėl jo lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos, tačiau lygtinio paleidimo taikymui taip pat būtinos sąlygos – individualiame socialinės reabilitacijos plane numatytų priemonių vykdymas ir manymas, jog nuteistasis laikysis įstatymų ir nenusikals, kurį sąlygoja žema nusikalstamo elgesio rizika ir (ar) pažanga ją mažinant. “ – rašoma teismo nutartyje.

Primintina, kad S. A. nuteistas Kauno apygardos teismo nuosprendžiu, pakeistu Lietuvos apeliacinio teismo nuosprendžiu, subendrinta galutine 4 metų 6 mėnesių laisvės atėmimo bausme, už tai, kad jis, dalyvavo nusikalstamame susivienijime, užsienio valstybėse grobė didelės vertės turtą – vilkikus ir puspriekabes, klastojo dokumentus.

Teismas pažymėjo, jog nuteistasis S. A. laisvės atėmimo bausmę atlieka ne už vienos nusikalstamos veikos padarymą, tarp kurių – labai sunkus, sunkūs bei apysunkiai nusikaltimai, padaryti dalyvaujant nusikalstamo susivienijimo veikloje, anksčiau teistas užsienio valstybėje, kas, teismo nuomone, neabejotinai atskleidžia netinkamą nuteistojo požiūrį į visuomenėje priimtas moralės bei elgesio normas, rodo, jog vertinamu atveju jis nusikalto ne atsitiktinai, o dėl susiformavusių neigiamų vertybių ir sudaro pagrindą griežčiau vertinti nuteistojo galimybes nenusikalsti ateityje ir jo pažangą pataisos proceso metu.

Įvertinęs visas aplinkybes, teismas konstatavo, kad teigiami nuteistojo taisymosi procesai dar turi būti tęsiami pataisos namuose, įtvirtinant teigiamus elgesio modelius, kurie padėtų nuteistajam adaptuotis visuomenėje ir skatintų tik teisėtą jo elgesį.

Nutartys per 7 dienas nuo nutarties nuorašo įteikimo dienos gali būti skundžiamos Kauno apygardos teismui.