Kaišiadorių teismas lygtinai į laisvę paleido praeityje savo žmoną nužudžiusį vyrą

Kauno apylinkės teismo Kaišiadorių rūmai patvirtino Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisijos Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos nutarimą taikyti nuteistajam M. O. lygtinį paleidimą iš pataisos įstaigos neatlikus 2 metų 6 mėnesių 20 dienų laisvės atėmimo bausmės.

Komisija nutarė taikyti nuteistajam M. O. lygtinį paleidimą iš pataisos įstaigos neatlikus 2 metų 6 mėnesių 20 dienų laisvės atėmimo bausmės,  paskiriant M. O. įpareigojimus: per visą lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos laiką neišeiti iš namų nuo 22.00 val. iki 6.00 val., jeigu tai nesusiję su darbu arba mokymusi; per visą lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos laiką neišvykti už gyvenamosios vietos miesto (rajono) ribų be nuteistojo priežiūrą vykdančios institucijos leidimo; per visą lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos laiką nevartoti psichiką veikiančių medžiagų; per visą lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos laiką nesilankyti vietose, kuriose vartojamas alkoholis.

Primintina, kad M. O. nuteistas Vilniaus apygardos teismo 9 metų kalėjimo bausme, už tai, kad jis nužudė savo sutuoktinę.

„Nuteistasis M. O. laisvės atėmimo bausmę atlieka lengvosios grupės sąlygomis, drausmine tvarka nebaustas, aštuonis kartus skatintas, jam nuo 2017 m. rugsėjo 14 d. suteikta teisė vykti be sargybos arba palydos už pataisos įstaigos ribų, dirba, dalyvauja pozityvaus užimtumo priemonėse ir socialinės reabilitacijos programose, palaiko socialinius ryšius su artimaisiais, padengė finansinius įsipareigojimus.“ – rašoma teismo nutartyje.

Teismas, įvertinęs Komisijos nutarimą bei nuteistojo asmens bylos duomenis, padarė išvadą, kad kliūčių patvirtinti Komisijos nutarimą taikyti nuteistajam M. O. lygtinį paleidimą nėra, nustatytos aplinkybės sudaro pagrindą manyti, kad jis laikysis įstatymų ir nenusikals, todėl gali būti lygtinai paleistas iš pataisos įstaigos.

Nutartis per 7 dienas nuo nutarties nuorašo įteikimo dienos gali būti skundžiama Kauno apygardos teismui.

Remiamas turinys:
Naujienos iš interneto