Kaišiadorys kardinolą Vincentą Sladkevičių pagerbs įspūdinga konferencija

2021 metus Lietuvos Respublikos Seimas paskelbė kardinolo Vincento Sladkevičiaus metais. Norėdama deramai pagerbti Kaišiadorių miesto garbės piliečio Vincento Sladkevičiaus atminimą, Kaišiadorių rajono savivaldybė kovo 25 d. nuo 17 val. iki 20 val. organizuoja tarptautinę konferenciją Vincentas Sladkevičius ir religijos laisvė.

„Kaišiadorių kraštas didžiuojasi būdamas Vincento Sladkevičiaus tėviške. Todėl organizuojame konferenciją, kurioje dalyvaus tiek iškilūs šalies šviesuomenės atstovai, tiek ir pasaulinio garso viešieji intelektualai daktaras Ryan T. Anderson ir profesorius George Weigel“, – teigia Kaišiadorių rajono savivaldybės meras Vytenis Tomkus.

Iškilus valstybės ir religijos laisvės gynėjas

Šviesaus atminimo kardinolas Vincentas Sladkevičius daugeliui geriausiai žinomas dėl savo kunigiškos veiklos. Būsimąjį kardinolą 1944 m. kovo 25 d. kunigu įšventino Kauno arkivyskupas metropolitas Juozapas Skvireckas. Simboliška, jog ši Kardinolo Vincento Sladkevičiaus metų renginius Kaišiadorių rajono savivaldybėje atidaranti konferencija vyks būtent kovo 25 d.

Kita vertus, kardinolas Vincentas Sladkevičius savo gyvenime rūpinosi ne tik sielovados klausimais, bet ir žmogaus teisėmis. Gyvendamas dviejų epochų sandūroje, patirdamas tiek sovietinės sistemos radikalųjį ateizmą, tiek ir Lietuvos valstybės atgimimą, Vincentas Sladkevičius buvo svarbiausių mūsų istorijos įvykių dalyvis. Jo kova už religijos laisvę išryškėjo vadovaujant Bažnyčios pogrindžiui, o neabejingumas tautos ir valstybės likimui – lemtingų sausio 13-osios įvykių kontekste. Būtent kardinolui Vincentui Sladkevičiui 1991 m. sausio 13-osios įvykių metu patikėta saugoti kovo 11-ąją pasirašytą Lietuvos Nepriklausomybės Atkūrimo Aktą.

Dėmesys asmenybei ir religijos laisvės problematikai

Pagrindiniais konferencijos akcentais bus kardinolo Vincento Sladkevičiaus asmenybė ir jam rūpėjęs religijos laisvės klausimas. Todėl renginio metu Kaišiadorių muziejaus direktorius Olijardas Lukoševičius kalbės apie gimtojo krašto įtaką Jo Eminencijos asmenybės formavimuisi, kardinolas Sigitas Tamkevičius, vyskupas ordinaras Jonas Ivanaukas bei vyskupas emeritas Juozas Matulaitis dalysis savo prisiminimais. Tuo tarpu daktaro Vytauto Ališausko dėmesys nukryps į sovietmečio ir Lietuvos nepriklausomybės epochų sandūrą, išryškinančią kardinolo reikšmę svarbiausiomis šalies gyvavimo akimirkomis.

Teisininkas Vygantas Malinauskas, portalo Laikmetis vyriausiasis redaktorius Tomas Viluckas ir Etikos ir viešosios politikos centro prezidentas Ryan T. Anderson diskutuos apie religijos laisvę Lietuvoje ir pasaulyje.

JAV senatorius ir buvęs Respublikonų partijos kandidatas į šalies prezidento postą Marco Rubio yra įvardijęs Ryan T. Anderson vienu iškiliausių amerikiečių tautos mąstytojų, kalbančių apie moralę ir viešąją politiką.

Taip pat verta paminėti, kad Ryan T. Anderson yra pasaulinio bestselerio Diskusijos apie religijos laisvę ir diskriminaciją (Debating Religious Liberty and Discrimination angl.) bendraautoris. Knygą išleido Oksfordo universiteto leidykla.

Ne mažesnės pagarbos nusipelno ir vienas ryškiausių JAV viešųjų intelektualų profesorius George Weigel. Per savo gyvenimą profesorius George Weigel yra parašęs daugiau kaip dvidešimt veikalų. Vienas jų yra pasaulinio garso New York Times bestseleris Vilties liudytojas (Witness to Hope angl.). Šioje knygoje pristatoma Šventojo Jono Pauliaus II biografija. Konferencijoje Vincentas Sladkevičius ir religijos laisvė profesorius George Weigel kalbės tiek apie Vincentą Sladkevičių, tiek ir apie Joną Paulių II. Būtent Jonas Paulius II paskelbė Vincentą Sladkevičių kardinolu, tad šių dviejų asmenybių ryšys tampa tiltu, siejančiu Vincento Sladkevičiaus gimtąjį Kaišiadorių kraštą ir visą pasaulį.

Tiesioginę konferencijos transliaciją su sinchroniniu vertimu iš anglų kalbos į lietuvių kalba kviečiame stebėti portaluose LRT.lt, „Laikmetis“. Už bendradarbiavimą Kaišiadorių rajono savivaldybė dėkoja Katalikų medijų centrui.

Kaišiadorių r. savivaldybės inf.
Naujienos iš interneto