Kaišiadorys – pirmajame „Tūkstantmečio mokyklų“ programos etape

Kaišiadorių rajono savivaldybė „Tūkstantmečio mokyklų“ programoje pateko į pirmąjį etapą. Pateiktą Švietimo pažangos planą įvertinus labai aukštais balais, Savivaldybė pakviesta jį įgyvendinti.

Švietimo pažangos programoje dalyvauja keturios Kaišiadorių rajono mokyklos: Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazija, Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazija, Rumšiškių Antano Baranausko gimnazija ir Žiežmarių gimnazija.

„Tūkstantmečio mokyklos“ siekia kurti geriausias mokymo(si) galimybes savivaldybių mokiniams. Programos sprendimai skirti konkrečių savivaldybių jau veikiančioms mokykloms stiprinti. Programa skatina savivaldybių bendradarbiavimą rengiant ir įgyvendinant bendrus švietimo pažangos planus.

Programos tikslas yra mažinti mokinių pasiekimų atotrūkius ir sukurti integralias, optimalias bei kokybiškas ugdymo(-si) sąlygas kiekvienoje savivaldybėje. Pagal „Tūkstantmečio mokyklų“ programą kiekvienas Lietuvos vaikas turi galimybę mokytis šiuolaikiškoje ir atviroje mokykloje. „Tūkstantmečio mokyklų“ programa siekia nuoseklaus visų mokyklų atnaujinimo.