Kaišiadoryse bus įrengiama riedučių, riedlenčių ir dviračių aikštelė

Siekiant užtikrinti Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos vykdomų investicinių projektų įgyvendinimą, atsižvelgiant į jaunimo prašymus ir realią situaciją, nuspręsta pakeisti finansinių investicinių projektų sąrašą, į jį įtraukiant riedučių, riedlenčių ir dviračių aikštelės įrengimą.

Liepos  30 d. vykusiame savivaldybės tarybos posėdyje buvo  pritarta skirti  lėšas  riedučių, riedlenčių ir dviračių aikštelei įrengti. Atsižvelgiant į Savivaldybės strateginio planavimo komisijos nutarimus, Savivaldybės strateginio 2015–2017 metų veiklos plano Ūkio plėtros programa papildyta priemone „Riedučių, riedlenčių ir dviračių aikštelės įrengimas“. Asignavimai šiai priemonei perkeliami iš kitų skolintomis lėšomis finansuojamų priemonių. Šio  projekto   vertė – 55142 Eur. 2015 m. rugpjūčio mėnesį planuojama pradėti riedučių, riedlenčių ir dviračių aikštelės įrengimo projektavimo darbų viešojo pirkimo procedūrą. Viešo  svarstymo  su visuomene metu  buvo  nutarta riedučių, riedlenčių ir dviračių aikštelę įrengti prie miesto stadiono netoli Paukštininkų gatvės.

Įrengiant riedučių, riedlenčių ir dviračių aikštelę, bus vykdomos techninės priemonės infrastruktūrai suformuoti. Įgyvendinant projektą planuojama atlikti šiuos darbus: įrengti riedučių, riedlenčių ir dviračių aikštelę, priėjimo takus ir\arba aikšteles (aikštelę), pastatyti suoliukus, šiukšliadėžes bei atlikti kitus riedučių, riedlenčių ir dviračių aikštelei įrengti reikalingus darbus.

Kaišiadorių r. savivaldybės informacija