Kaišiadoryse bus statomas „LIDL“ prekybos centras

Kaišiadoryse, priešais prekybos centrą „Pasažas“, planuojamas statyti „LIDL“ prekybos centras. Gyventojai kviečiami susipažinti su planuojamo statyti prekybos centro projektu bei teikti pasiūlymus.

Vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 60 punkto ir 13 priedo nuostatomis, visuomenė informuojama apie numatomą statyti pastatą ir parengtus projektinius pasiūlymus.

1. Statinių statybvietės adresas ir kadastrinis Nr.: Gedimino g. 135A, Kaišiadorys (kad. Nr.4918/0066:16 Kaišiadorių m.k.v.).

2. Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas: paskirtis – kita, naudojimo būdas – komercinės paskirties objektų teritorijos.

3. Statinių numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: prekybos paskirties pastas.

4. Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto asresas ir telefono numeris: UAB „SIENA“, įm. kodas 157514844, projekto vadovė – architektė Daina Ubarevičienė, Trakų g. 9-3, LT-76285 Šiauliai, tel. 841 434893, mob. tel. 868 602826 el.p. uabsiena@gmail.com

5. Statytojas: UAB „Lidl Lietuva“, Viršuliškių skg. 34-1, Vilnius, tel. 85 2461800, įgalioto asmens el.p. uabsiena@gmail.com.

6. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima  projektuotojo patalpose Trakų g. 9-3, LT-76285 Šiauliai, tel. 841 434893; mob. tel. 868602826 p. uabsiena@gmail.com, darbo dienomis ir darbo valandomis (9:00-12:00 ir 13:00-18:00) ir Kaišiadorių rajono savivaldybės internetinėje svetainėje www.kaisiadorys.lt, nuo pranešimo savivaldybės interneto svetainėje paskelbimo dienos iki 2020 m. spalio  mėn. 09 d.

7. Teikti pasiūlymus, pretenzijas, pastabas raštu arba el. paštu aukščiau nurodytais adresais galima iki viešo susirinkimo ir jo metu.

8. Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2020 m. spalio mėn. 09 d. 17:00 val. nuotoliniu būdu. Transliacijos nuoroda: https://us02web.zoom.us/j/83758785250?pwd=QUxZKzJaeHBRQUJ4RTlHK0l5SzdPZz09  

Norintys dalyvauti susirinkime siųskite pranešimą el. paštu: uabsiena@gmail.com, tuo pačiu bus vykdoma dalyvių registracija.

Projektinis pasiūlymas

Vaizdinė informacija