Kaišiadoryse lankėsi lygių galimybių kontrolierė

Kaišiadorių rajono savivaldybėje pirmą kartą lankėsi lygių galimybių kontrolierė Agneta Lobačevskytė ir jos patarėjas viešiesiems ryšiams Valdas Dambrava. Susitikime su Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos atstovais dalyvavo Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktorius Česlovas Neviera ir pavaduotojas Tomas Vaicekauskas, Savivaldybės administracijos darbuotojai, įvairių įstaigų vadovai.

Tarnybos atstovai pristatė savo veiklą, supažindino su svarbiausiais teisės aktais, pateikė praktinių diskriminacijos Lietuvoje ir užsienyje pavyzdžių. Paaiškino lygių galimybių principo užtikrinimo svarbą darbo santykiuose, švietimo, prekių, paslaugų srityse, įvairių institucijų ir įstaigų teisės aktuose, pateikė dažniausiai pasitaikančių pažeidimų pavyzdžių.

Jei susidūrėte su diskriminacija ar priekabiavimu dėl amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, rasės ir etninės priklausomybės, religijos ar įsitikinimų darbe, švietimo įstaigoje ar teikiant paslaugas, galite kreiptis į Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybą telefonu (8 5) 261 2660, elektroniniu paštu lygybe@lrs.lt, faksu (8 5) 261 2725 ar apsilankyti Tarnyboje adresu: Šeimyniškių g. 1A, 09312 Vilnius (5 aukštas). Daugiau informacijos apie Tarnybos veiklą galima sužinoti interneto svetainėje www.lygybe.lt.

Kaišiadorių r. savivaldybės inf.