Kaišiadoryse skelbiama šildymo sezono pabaiga

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 30 punktu, 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Šilumos ūkio įstatymo 13 straipsnio 1 dalimi, Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. 1-297 „Dėl šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių patvirtinimo“, 61, 63 punktais, Kaišiadorių rajono savivaldybės Administracijos direktorė 2022 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V1E-605 nustatė 2021-2022 m. šildymo sezono pabaigą.

Gyvenamuosiuose namuose, administraciniuose pastatuose ir bendrojo ugdymo mokyklose, asmens sveikatos priežiūros ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose šildymo sezono pabaiga skelbiama nuo 2022 m. gegužės 4 d.

Naujienos iš interneto