Kaišiadoryse skelbiama šildymo sezono pabaiga

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 13 straipsnio 1 dalimi, Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. 1-297 „Dėl šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių patvirtinimo“, 61, 62, 63 punktais, Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktorius nustato 2015–2016 m. šildymo sezono pabaigą nuo 2016 m. gegužės 2 d.

Kaišiadorių r. savivaldybės inf.