Kalėjimo bėgliai laisve džiaugėsi neilgai: sekančią dieną bėglių trijulė buvo sulaikyta

Kalėjimų departamentas informuoja, kad Kalėjimų departamento Kriminalinės žvalgybos pareigūnai rugpjūčio 6 dieną, paryčiais, apie 6 val., po intensyvių paieškų sulaikė tris savavališkai rugpjūčio 5 dieną iš darbo vietos pasišalinusius Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos nuteistuosius – Andrių Grigaliūną, gim. 1990 m., Gražvydą Grigaliūną, gim. 1985, ir Tadeuš Černiavskij, gim. 1982. Visi jie dirbo UAB „Elektra jums“ Kauno r.

Kriminalinės žvalgybos pareigūnai, sekdami karštais pėdsakais, nustatė pasišalinusių asmenų buvimo vietą viename gyvenamajame name Kalvarijos mieste. Kadangi nuteistieji vengė sulaikymo ir neįsileido pareigūnų į vidų, teko pasitelkti priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pareigūnus, kurie su specialiąja technika padėjo pataisos pareigūnams patekti į namą ir sulaikyti besislapstančius nuteistuosius.

Kalėjimų departamentas, atsižvelgdamas į tai, kad pastaruoju metu nuteistieji gana dažnai savavališkai pasišalina iš darbo vietos, svarsto galimybę griežtinti darbdavių atsakomybę.

Sėkmingas nuteistųjų resocializacijos procesas – tai visų suinteresuotų asmenų bendro darbo ir pastangų rezultatas. Siekiant, kad nuteistieji (suimtieji) keistųsi, gyventų pagal teisės aktų ir visuomenės elgesio normų reikalavimus reikalingas įsitraukimas ir pagalba ir pataisos įstaigų pareigūnų, ir darbdavių, ir socialinių partnerių, ir nevyriausybinių organizacijų, ir nuteistųjų artimųjų bei kitų visuomenės narių.