Karantino laikotarpiu netekę darbo ar pajamų Kaišiadorių rajono gyventojai galės gauti vienkartinę išmoką

Kaišiadorių rajono savivaldybė informuoja, kad Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 10 d. sprendimu Nr. V17E-75 yra papildytas Vienkartinių pašalpų skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašas ir nustatyti pagrindai skirti vienkartinę paramą, kai ekstremalios situacijos, karantino laikotarpiu netenkama darbo, sumažėja pajamos. Gyventojai vienkartinės pašalpos gali kreiptis į seniūniją pagal gyvenamąją vietą ir kitais atvejais, nurodytais Vienkartinių pašalpų skyrimo ir mokėjimo tvarkos apraše.

Pagal pakeistą Vienkartinių pašalpų skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo 15 punktą, vienkartinė 300 Eur pašalpa gali būti skirta ir kitais šiame apraše nenumatytais atvejais, susidarius ypatingai sunkiai materialinei padėčiai (šeimos nario liga, trauma, mirtis, skola už gyvenamojo būsto šildymą, elektrą, vandenį ar komunalinius mokesčius). Pagal šį punktą vienkartinė pašalpa gali būti skiriama netekus darbo, sumažėjus pajamoms paskelbtos ekstremaliosios situacijos, karantino Lietuvos Respublikoje ir/ar Kaišiadorių rajono savivaldybėje laikotarpiu, jeigu pareiškėjas kreipiasi ne vėliau kaip per 6 mėn. nuo ekstremaliosios situacijos, karantino laikotarpio pabaigos.

Anksčiau vienkartinė pašalpa siekė 200 Eur, tačiau į ją negalėjo pretenduoti Kaišiadorių rajono gyventojai, kurie netekdavo darbo ar sumažėdavo jų pajamos paskelbus ekstremalią situaciją, karantiną Lietuvos Respublikos teritorijoje ir/ar Kaišiadorių rajono savivaldybėje.