Kas kaltas, kad Kaišiadorių darželinukų tėvams liepos mėnesį teks gerokai patuštinti savo pinigines?

Kaišiadoriečiams.lt sulaukė pasipiktinusių tėvų laiškų, kuriuose jie reiškia nepasitenkinimą Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. gegužės 26 d. priimtu sprendimu Nr. V17E-158. Šiuo sprendimu, kurį pasirašė Kaišiadorių rajono savivaldybės meras, numatoma, kas atlyginimo dydis už vaiko, ugdomo ikimokyklinio ugdymo grupėje, išlaikymą liepos mėnesį yra 125 Eur. Šis mokestis, suderinus su švietimo įstaiga ir pasirašius susitarimą, gali būti mokamas dalimis iki gruodžio 10 d.

Fiksuotas atlyginimas už vaiko, ugdomo ikimokyklinio ugdymo grupėje, išlaikymą liepos mėnesį skiriamas darbuotojų darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms apmokėti.

Tėvai (globėjai), kurių vaikai ugdomi ikimokyklinio ugdymo grupėse, už liepos mėnesį moka fiksuotą mėnesinį atlyginimą ir atlyginimą ugdymo reikmėms tenkinti, edukacinėms erdvėms įrengti ir atnaujinti bei aplinkai išlaikyti, nepriklausomai nuo to, kiek dienų vaikas lankė, išskyrus, jei vaikas bent du vasaros mėnesius nelanko švietimo įstaigos.

Natūralu, kad liepos mėnesiui įvedus papildomą mokestį, kilo tėvų pasipiktinimo banga. Ar savivaldybė tikrai jau tapo tokia skurdi, kad negali vienam mėnesiui pasamdyti darbuotojų? O gal, ironiškai kalbant, tie patys Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos nariai, kurie priėmė šį sprendimą, ar mero patarėjai būtų galėję apsiimti vieną mėnesį prižiūrėti vaikus? Kodėl buvo atsisakyta ankstesnių metų praktikos, jog abu tėvai iš darboviečių turėtų pateikti pažymas, jog tą mėnesį nei vienas iš jų neturės atostogų ir yra priversti vaiką leisti į darželį? Pasak tėvų, šie skaičiuoja, kad liepos mėnesį išleisti vaiką į darželį jiems bendroje sumoje kainuos virš 185 Eur. O jeigu darželį lanko ne vienas, o keli vaikai?..

Norėdami sužinoti dėl ko buvo įvestas šis naujas mokestis, išsiuntėme laiškus su paklausimais Kaišiadorių rajono savivaldybės merui Vyteniui Tomkui ir Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjai Rimutei Arlauskienei, kuri dar tą pačią dieną pateikė mums atsakymą.

Kaip laiške patikslino Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjai Rimutė Arlauskienė, atlyginimo dydis už vaiko išlaikymą (red. – 125 Eur) yra numatytas tik liepos mėnesiui. Birželio ir rugpjūčio mėnesiais ikimokyklinio ugdymo įstaigos dirbs įprastu ritmu, be papildomo mokesčio.

Kaišiadorių rajono savivaldybės švietimo įstaigose susidarė kritinė padėtis dėl darbo organizavimo vasarą, nes buvo panaikinta prievolė tėvams pateikti pažymas iš tėvų darboviečių, kurios patvirtintų, kad vasaros laikotarpiu abiem tėvams atostogos nėra suteikiamos. Tačiau tėvai tuo metu skundėsi, reiškė pretenzijas, kad jie neprivalo nešti šių pažymų, nes taip pažeidžiama jų teisė į asmeninį gyvenimą.

Duomenų apsaugos kontekste buvo nustatyta, kad Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. balandžio 26 d. įsakymo Nr. V1E-389 „Dėl švietimo įstaigų, vykdančių ikimokyklinį bei priešmokyklinį ugdymą, darbo organizavimo vasaros laikotarpiu tvarkos aprašo patvirtinimo“ 10.1 punktas (kad su prašymu vasaros laikotarpiu lankyti ikimokyklinio ugdymo grupę tėvai pateikia „abiejų tėvų pažymą iš darboviečių, patvirtinančią, kad vasaros laikotarpiu abiem tėvams atostogos nėra suteikiamos“) prieštarauja BDAR principams, kurie nurodo, kad asmens duomenys turi būti tvarkomi teisėtai, užtikrinant nustatytus principus. Atsižvelgiant į tai, kad jokiame įstatyme ar teisės akte nėra nurodyta, kad būtų renkamos tėvų pažymos dėl atostogų tam, kad vaikas vasaros metu būtų priimtas į švietimo įstaigą, siekiant įgyvendinti BDAR duomenų kiekio mažinimo principą, ši nuostata ir buvo panaikinta (Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. balandžio 13 d. įsakymu Nr. V1E-496).

Šią vasarą, kai pažymų atsisakėme, daugelis tėvų pareiškė norą vesti savo vaikus į rajono švietimo įstaigas, o šios neteko galimybės jungti grupes ir  išleisti darbuotojus atostogų, nors, vadovaujantis Darbo kodekso nuostatomis, kasmetinės atostogos turi būti suteikiamos bent kartą per darbo metus darbuotojui pailsėti ir darbingumui susigrąžinti. Kaip numatyta teisės aktuose, pedagogai turi 40 darbo dienų atostogų, papildomai dar skiriama profesinių sąjungų nariams 5 dienos sveikatinimui, 3 darbo dienos saviugdai (tik pedagogams) ir dar 3 dienos pridedamos prie atostogų (iš viso – 11 papildomų darbo dienų pedagogams ir 8 darbo dienos aptarnaujančiam personalui, kuriam dar taikomos 3–8 darbo dienos pailgintų atostogų už nepertraukiamą darbo stažą įstaigoje). Todėl išleisti darbuotojus atostogų, kai visus metus dirba beveik visos švietimo įstaigose esančios vaikų grupės, nebegalime. Vaduojantiems darbuotojams asignavimų skirti savivaldybė neturėjo galimybės.

Nustačius atlyginimo už vaiko išlaikymą liepos mėnesį mokestį, bus užtikrinta DK nustatyta švietimo įstaigų darbuotojų teisė į atostogas (dalį atostogų vasarą) bei galimybė vaikams lankyti švietimo įstaigas, kai tėvai privalo dirbti. Tarybos sprendime išsaugotos lengvatos už vaikų maitinimą ir išlaikymą liepos mėnesį. Mokestis už liepos mėnesį, tėvų prašymu, galės būti išskaidytas dalimis iki gruodžio mėnesio.