Kas yra globa (rūpyba), įvaikinimas?

Pastaruoju metu  per televiziją, spaudoje nuolat kalbama apie būtinybę uždaryti vaikų globos namus, kad kiekvienas vaikas turėtų saugius namus, juos mylinčius žmonės.

Institucinė pertvarka Lietuvoje eina į pabaigą, dauguma vaikų rado naujus namus globėjų šeimose, pas savo artimuosius – senelius, brolius, seseris, kai kurie vaikai įsikūrė mūsų kaimynystėje – bendruomeniniuose namuose ir gyvena paprastą gyvenimą. Kai kurie vaikai vis dar gyvena institucijose ir vis  laukia, kada jie sutiks savo žmones –  globėjus, kurie padėtų jiems užaugti.

Paparčių šv. Juozapo šeimos namų globos centras savo šūkiu: “Padėkite be globos likusiems vaikams patirti, kas yra namai. Atverkite savo šeimos duris“, kviečia Kaišiadorių rajono gyventojus globoti (rūpintis) ar įsivaikinti vaikus, likusius be tėvų globos.

 Pabandykime apžvelgti, kas yra globa,  kaip galima tapti globėju  (rūpintoju) ar įtėviu, ar tiesiog kaip būtų galima padėti vaikams, likusiems  be tėvų globos.

Kas yra globa?

Vaikui nustatoma globa (rūpyba) tais atvejais, kai jo tėvai dėl įvairių nepalankiai susiklosčiusių aplinkybių: priklausomybių, ligos, socialinių įgūdžių stokos, nesirūpinimo vaiku ar piktnaudžiavimo tėvų valdžia, negali patys auginti vaiko.

Globa (rūpyba)  likusio be tėvų globos vaiko, įstatymų nustatyta tvarka patikėto fiziniam arba juridiniam asmeniui, priežiūra, auklėjimas ir ugdymas, kitų jam tinkamų dvasiškai ir fiziškai augti sąlygų sudarymas ir palaikymas, jo asmeninių, turtinių teisių bei teisėtų interesų gynimas ir atstovavimas jiems.

Vaiko globos (rūpybos) dalyviai yra be tėvų globos likęs vaikas, jo biologinė šeima (tėvai ir vaiko giminaičiai) ir globėjas (rūpintojas). Ši globa (rūpyba) vykdoma kartu su Vaiko teisių apsaugos skyriais ir kitomis institucijomis, susijusiomis su vaiko teisių apsauga. Globos (rūpybos) atveju tėvams išlieka tam tikros pareigos vaikams, pavyzdžiui, pareiga mokėti išlaikymą, taip pat teisė matytis su vaiku, jei tai neprieštarauja vaiko interesams.

Kas yra globos centras?

Tai socialinių paslaugų įstaiga, kuri, teikia ir organizuoja socialines paslaugas bei kitokią pagalbą pagal poreikį vaikui, budinčiam globotojui, globėjui, taip pat kitokią pagalbą vaiko tėvams, siekiant grąžinti vaiką į šeimą, organizuoja Pagrindinius  globėjų (rūpintojų) įtėvių, mokymus, specializuotus, mokymus, taip pat mokymus artimiesiems giminaičiams, savitarpio paramos grupės susitikimus globėjams ir globojamiems paauglias,

Kaišiadorių rajone Globos centro funkcijas atlieka VšĮ Paparčių šv. Juozapo šeimos namai.

Globėjai Kaišiadorių rajone

Šiuo metu Kaišiadorių rajone gyvena 15 šeimų kurie globoja 32 vaikus, taip pat yra 14 artimųjų giminaičių šeimų, kurie laikinai ar nuolatinai globoja savo anūkus, brolius ar seseris, globojamų vaikų yra 16. Dar viena šeima yra budintys globotojai, kurie laikinai (iki metų laiko) globoja du vaikus.

Visi Kaišiadorių rajono globėjai gauna socialinio darbuotojo, psichologo paslaugas iš Paparčių šv. Juozapo šeimos namų globos centro. Vieną kartą per mėnesį renkames į Globėjų (rūpintojų) savitarpio paramos grupės susitikimus, kuriuose globėjai dalinasi savo patirtimi, aptaria įvairias gyvenimiškas situacijas, jas analizuoja, ir padeda vieni kitiems. Kuomet globėjai bendrauja tarpusavyje, jų globojami vaikai ir biologiniai vaikai, taip pat yra užimti, jie žaidžia, bendrauja. Globos centre esami ir būsimi globėjai gauna indvidualias socialinio darbuotojo, psichologo konsultacijas. Globos centro darbuotojai yra visada pasiruošę išklausyti, kartais ir paguosti, ar nukreipti pas kitus specialistus. Globojami paaugliai, o ir biologiniai šeimų vaikai gauna indidualias specialistų konsultacijas, vyksta ir Paauglių savitarpio grupės susitikimai, kurių metu yra modeliuojamos situacijos, jos aptariamos, sprendžiamos, yra  puiki galimybė pabendrauti tarpusavyje, suvokti, kad yra ir daugiau globojamų vaikų, turinčių panašios patirties ar iškylančių problemų.

Globos centras organizuoja jau antrą vasarą  globėjų ir globojamų vaikų susitikimus. 2018 metais globėjai su vaikais rinkosi Paparčiuose, 2019 metais rinkomės Žasliuose, kitą dieną  kartu vykome į Birštoną. Kitais metais globojamus vaikus planuojame  pakviesti kelioms dienoms su nakvyne.

Globos centre visi būsimi globėjai (rūpintojai) įtėviai lanko būsimiems globėjams skirtus Pagrindinius GIMK (globėjų įtėvių mokymas ir konsultavimas) mokymus, kurie trunka 7 savaites, jų metu vyksta mažiausiai du individualūs susitikimai, pareiškėjų namuose.  Šie mokymai skirta tam, kad būsimi globėjai „tarsi pasimatuotų“ globėjo rūbą. Mokymų metu pristatoma teorinė medžiaga apie vaikus, kuriems reikalinga pagalba, taip pat pateikiama daug praktinių užsiėmimų, pavyzdžių apie tai, kaip galima padėti vaikui, likusiam be tėvų globos. Mokymų metu būsimi globėjai yra vertinami pagal parengtą klausimyną, kartu su šeima stengiamasi surasti šeimos stiprybes, siekiant vaiko globos. Atkreiptinas dėmesys, kad ne šeimai parenkamas vaikas, o vaikui parenkama šeima. Baigus mokymus yra teikiama išvada dėl galimybės globoti vaikus. Norint būti budinčiu globotoju ir vaikus globoti tik laikinai, bei už tai gauti atlygi, reikia išklausyti specializuotus GIMK mokymus kurie trunka 6 savaites. Esamiems globėjams globos centre yra organizuojami tęstiniai GIMK mokymai, Pozityvios tėvystės mokymai ar kiti globėjų pageidavimu susitikimai, bendri pasibuvimai.

btr

Ką globėjai sako apie Globos centro veiklą?

„Labai dėkingi globos centro kolektyvui, ir labai smagu kad visada galim gauti patarimų esame išklausyti. Vaikams ir globėjams ruošia stovyklą, rengia įvairius renginius. Taip pat labai dėkingi globos koordinatoriui Nerijui už visokeriopa pagalba” Globėja jau daugiau kaip 18 metų globojanti tris vaikus.

„Tapus globėja, gyvenimas nusidažė daugybe spalvų, tiek šviesių, tiek tamsesnių. Kiekviena diena skirtinga, kažkuo įdomesnė už praėjusią. Daug situacijų, kuriose atsiduri pirmą kartą, kartu su vaikais jas išgyveni, kartu mokaisi ir augi kartu su jais. Gera turėti palaikymą iš GIMK. Reikalui esant socialinė ir psichologinė pagalba ranka pasiekiama. Renginiai, susitikimai su kitais globėjais mus dar labiau stiprina. Esu dėkinga GIMK.” Globėja du metus globojanti tris vaikus.

„Visada esant klausimui ar kokiai problemai drąsiai kreipiamės į globos centro specialistus. Aš dažnai kasdieniniame gyvenime prisimenu įvairius pasisakymus ar patarimus. Nuoširdžiai sakau, ne visada pavyksta suvaldyti situaciją, bet tėvystė yra kasdieninė mokykla, kurioje mes mokiniai. Aš asmeniškai kartais gyvenime turiu tokius „stop kadrus”, kuriuos noriu ryškiai išsaugoti savo atmintyje, nes mes juose būnam „paaugę” – šalia savo vaikų, kuriais didžiuojamės.” Globėjų šeima tris metus globojanti du vaikus.

„Globos centro veikla mus dar labiau skatina palaiko suteikia stiprybes”. Globėja globojanti vieną vaiką.

Kaip tapti globėju (rūpintoju), įtėviu?

Jeigu norite globoti (rūpinti) šeimoje be tėvų globos likusį vaiką, turite kreiptis į Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos, socialinės paramos skyrių, arba VšĮ Paparčių šv. Juozapo šeimos namų globos centrą, Birutės g. 9, Kaišiadoryse, kurių darbuotojams padedant, užpildysite prašymą, ir gausite informaciją apie pateikti reikalingus dokumentus, bei bus pradėta globos (rūpybos) šeimoje procedūra. Globėjai globojantys vaikus gauna valstybės ir savivaldybės finansinę paramą.

Turite dar klausimų?

Jeigu jūs galvojate apie globą ar įvaikinimą, esate apsiprendę, ar dar kyla daugiau klausimų, nei atsakymų, atvykite pas mus, į Globos centrą. Atkreipiame dėmesį, kad informacijos ieškojimas, bendravimas su specialistais būsimos globos klausimais nėra įsipareigojimas tapti globėju. Mes laukiame visų.

Globos centro komanda Kaišiadoryse:

Socialinis darbuotojas, globos koordinatorius, GIMK mokytojas Nerijus Ramanauskas, 16 metų darbo patirtis su globojamais vaikais, daugiau, kaip 20 metų savanoriško darbo patirtis dirbant su vaikais ir jaunimu.

Socialinė darbuotoja, globos koordinatorė, GIMK mokytoja Inga Šeputienė, 5 metų darbo patirtis su globojamais vaikais, darbo patirtis dirbant su socialinės rizikos šeimomis.

Psichologė, globos koordinatorė Ingrida Umarienė, 11 metų darbo patirtis konsultuojant globojamus vaikus bei globėjus, biologinius vaikų tėvus. Ilgametė konsultacinė darbo patirtis pedagoginėje tarnyboje.

Mus rasite Paparčių šv. Juozapo šeimos namų globos centre, Birutės g. 9, Kaišiadoryse, tel. 867059698, el.paštas: paparciugloboscentras@gmail.com, mūsų veikla socialiniame tinkle Facebook – GIMK Kaisiadorys.

Socialinis darbuotojas, globos koordinatorius
Nerijus Ramanauskas