Keičiantis teisės aktams – diskusija apie vaiko teisių užtikrinimą

2016 m. kovo 30 d. Pravieniškių pataisos namuose-atvirojoje kolonijoje vyko susitikimas- diskusija su Kaišiadorių rajono savivaldybės Vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėja Irena Kiseliene.

Šio susitikimo organizavimo tikslas – aptarti aktualią temą – vaiko teisių apsaugos užtikrinimą kintant teisiniam bausmių vykdymo reglamentavimui.

Susitikime-diskusijoje įstaigos vadovybė, kiti pareigūnai, dalyvaujantys priimant ir įgyvendinant sprendimus dėl vaiko teisių užtikrinimo pataisos įstaigoje, turėjo galimybę Vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėjai Irenai Kiselienei užduoti aktualius vaiko teisių apsaugos įgyvendinimo įstaigoje klausimus, išsiaiškinti pareigūnų veiksmus konkrečiose situacijose, siekiant užtikrinti vaiko teises.

Pagrindinė diskusijos tema buvo susijusi su vaiko teisių užtikrinimu dalyvavimo pasimatymuose su nuteistuoju tėvu/motina metu – kaip turėtų būti atliekamas vaiko patikrinimas dėl galimų draudžiamų daiktų įnešimo, kokie turėtų būti administracijos veiksmai radus uždraustų daiktų (pavyzdžiui narkotinių medžiagų) pas vaiką arba radus tokių daiktų pas jį lydintį asmenį, kokie administracijos veiksmai, jeigu vaiką į pasimatymą atlydi nuo alkoholio ar psichotropinių medžiagų apsvaigęs asmuo, kokie veiksniai ir faktoriai gali daryti neigiamą įtaką vaikui ar pažeisti jo teises pasimatymo su tėvu/motina vykdymo metu, kiti aktualūs klausimai, susiję  su nuo balandžio 1 d. įsigaliosiančių Bausmių vykdymo kodekso nuostatų įgyvendinimu.

Tikimasi, kad šio susitikimo metu išklausyti patarimai, išanalizuotos konkrečios situacijos bei aktualios problemos, taip pat priimti bendri sprendimai padės efektyviau užtikrinti vaiko teisių apsaugą pataisos įstaigoje, pagerins pareigūnų darbo kokybę priimant ir įgyvendinant sprendimus, taip pat padės užtikrinti sklandų bendradarbiavimą su vaiko teisių apsaugos institucijomis.

Kaišiadorių r. savivaldybės inf.

Naujienos iš interneto