Kokia turi būti patalpų oro temperatūrą vaikų ugdymo įstaigose

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno departamento Kaišiadorių skyriaus specialistai (toliau – NVSC Kauno departamento Kaišiadorių skyriaus specialistai) prasidėjus šaltajam metų sezonui dažnai sulaukia gyventojų klausimų dėl vaikų ugdymo įstaigose reglamentuojamos oro temperatūros.

NVSC Kauno departamento Kaišiadorių skyriaus specialistai informuoja, kad įstaigose, kuriose vyksta ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas, patalpų oro temperatūros parametrus šaltuoju metų laikotarpiu reglamentuoja Lietuvos higienos norma HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. balandžio 26 d. įsakymu Nr. V-93. Pagal šį teisės aktą grupės priėmimo- nusirengimo, žaidimų patalpoje/erdvėje, sveikatos kabinete patalpų oro temperatūra šaltuoju metų laikotarpiu turi būti 20-23 0C, grupės miegamajame (jei įrengtas atskirai) – 18-22 0C, grupės tualeto-prausyklos patalpoje – 19-23 0C, kūno kultūros ir (ar) muzikos salėje – 18-20 0C, patalpose, kuriose įrengtos kompiuterizuotos vietos vaikams – 20-22 0C, laiptinėse, koridoriuose – 18-21 0C. Grupių, kuriose ugdomi judesio ir padėties sutrikimų turintys vaikai ir vaikai iki 1 metų amžiaus, žaidimų patalpose/erdvėse šaltuoju metų laikotarpiu temperatūra turi būti 21-23 0C.

Mokyklose, patalpų oro temperatūros parametrus šaltuoju metų laikotarpiu reglamentuoja Lietuvos higienos norma HN 21:2011 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. V-773. Pagal šį teisės aktą mokymo klasėse, mokymo kabinetuose, aktų salėje patalpų oro temperatūra šaltuoju metų laikotarpiu turi būti 18-20 0C, sporto salėje – 15-17 0C, persirengimo kambariuose prie sporto salės – 20-21 0C, duše prie sporto salės – 25-26 0C, tualete – 18-19 0C, sveikatos kabinete – 21-23 0C, koridoriuose, laiptinėse – 16-18 0C.

Pastebėjus, kad vaikų ugdymo įstaigoje patalpų oro temperatūra galimai neatitinka reglamentuojamų dydžių, reiktų apie tai raštu informuoti NVSC Kauno departamento Kaišiadorių skyrių, adresu Gedimino g. 48, Kaišiadorys arba el. paštu kaisiadorys@nvsc.lt. Informuojant apie pažeidimą reiktų nurodyti savo kontaktinius duomenis, vardą, pavardę, skundo priežastį, tikslų ugdymo įstaigos pavadinimą, adresą.