Kruonio HAE aukštutiniame baseine jau prasidėjo pirmosios Baltijos šalyse plūduriuojančios saulės elektrinės darbai

Praėjusią savaitę kranas nuleido ankeravimo blokus, prie kurių bus pritvirtinti plūdurai, o ant jų sumontuoti saulės moduliai. Planuojama, kad pilotinės 60 kW galios plūduriuojančios saulės elektrinės bandymai Kruonyje bus baigti dar šiais metais.

Plūduriuojanti saulės energetika sparčiausiai vystosi ir pasaulinėje rinkoje stebimas šios rūšies elektrinių instaliuotos galios augimas. Pirmoji tokia elektrinė veiklą pradėjo 2007 m. (20 kW galios) ir planuojama, kad 2022 m. visame pasaulyje bendra šios energetikos atšakos instaliuota galia sieks beveik 5 GW.

Šiuo metu pasaulyje yra apie 400 hidroakumuliacinių elektrinių, kurių baseinų plotai nėra niekaip papildomai išnaudojami. Siekdama išplėsti turimos infrastruktūros galimybes, „Ignitis gamyba“ kartu su Kauno technologijos universitetu pradėjo įgyvendinti pilotinį plūduriuojančios saulės jėgainės projektą Kruonio HAE. Į mokslo ir inovacijų plėtrą orientuotas projektas taps pirmuoju tokio pobūdžio sprendimu regiono šalyse.

Projektą planuojama įgyvendinti keliais etapais. Pirmojo etapo metu numatoma įrengti eksperimentinę mažos galios (apie 60 kW) jėgainę ir sukurti algoritmą, kuris, atsižvelgiant į nepertraukiamai registruojamus tinklo ir kitus fizikinius parametrus bei Kruonio HAE agregatų darbo režimus, savarankiškai valdytų saulės jėgainę ir elektros energijos kaupiklį. Jėgainės konstrukcija prisitaikytų prie kintančio baseino vandens lygio, būtų atspari bangavimui ir ledui.

Įvertinus pilotinio projekto rezultatus, bus sprendžiama dėl galimybės plaukiojančia saulės modulių konstrukcija uždengti visą 300 ha ploto Kruonio HAE aukštutinį baseiną. Tokios jėgainės galia siektų 200-250 MW – dvigubai daugiau, nei dabartinis Kauno Algirdo Brazausko hidroelektrinės pajėgumas, o jėgainės pagaminama elektros energija būtų galima ištisus metus elektra aprūpinti daugiau nei 120 tūkst. namų ūkių.

Darbai

2019 m. vasario mėn. ant vandens plūduriuojančios saulės jėgainės aukštutiniame Kruonio HAE baseine projektas sulaukė papildomo finansavimo – Lietuvos verslo paramos agentūra (LVPA) projektui skyrė 235 tūkst. EUR. Sprendimas priimtas LVPA bei Ekonomikos ir inovacijų ministerijai apsvarsčius net 139 paraiškas, iš kurių finansavimas buvo skirtas 91. Pilotinio plūduriuojančios saulės jėgainės projekto KHAE paraiška pateko tarp geriausiai įvertintų.

Pirminį projekto etapą planuojama įgyvendinti iki 2021 metų.

Nauda

Sėkmingai įgyvendinus eksperimentinį mažos galios jėgainės projektą ir nusprendus saulės moduliais uždengti viso baseino plotą:

 • Būtų išplėstos turimos infrastruktūros galimybės;
 • Atsirastų sąlygos teikti patikimą pirminio rezervo paslaugą;
 • Padidėtų Kruonio pramoninio parko patrauklumas užsienio investuotojams;
 • Būtų galima elektros energija ištisus metus aprūpinti apie 120 tūkst. namų ūkių;
 • Sustiprėtų Lietuvos, kaip energetikos inovacijų lyderės, įvaizdis tarptautinėje erdvėje.

Finansavimas

 • Projektas bendrai finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo.
 • Priemonė: 1 PRIORITETAS. Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas.
 • Projekto Nr. J05-LVPA-K-04-0019.
 • Projekto vykdytojas: AB „Ignitis gamyba“.
 • Projekto partneris: Kauno technologijos universitetas.
 • Projektą administruoja: Viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra.