Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės teritorijoje vyks karių pratybos

Lietuvos kariuomenė informuoja, kad siekiant gerinti sąveiką su strateginių objektų apsaugos tarnybomis ir įstaigomis prie VRM, 2019 m. gruodžio 2-6 d. Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės teritorijoje vyks Lietuvos kariuomenės Greitojo reagavimo pajėgų II bataliono kovinės grupės pratybos. Pratybų metu kariai vykdys Lietuvos strateginių objektų apsaugos užduotis, teritorijoje judės ratinės ir vikšrinės transporto priemonės. Pratybos vyks šviesiu ir tamsiu paros metu.

Užtikriname, kad pratybų metu nebus gadinama infrastruktūra, teršiama aplinka, niokojama augmenija. Aplinkinių teritorijų gyventojų veikla nebus trikdoma.

Kontaktinis asmuo – Birutės ulonų bataliono Štabo S3 skyriaus inžinerijos karininkas vyr. ltn. Svajūnas Kubilius