Kruonio seniūnija išrinkta tarp geriausių tradicijas puoselėjusios seniūnijų 2017 metais Aukštaitijos regione

2017 metų lapkričio 16 dieną vykusiame Etninės kultūros globos tarybos ir regioninių tarybų posėdyje buvo aptarti 2017 metais Geriausiai tradicijas puoselėjusios etnografinio regiono seniūnijos konkurso rezultatai, sudaryta vertinimo komisija iš Tarybos ir Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacijos atstovų.  Paskelbti Konkurso laimėtojai.

Aukštaitijoje geriausiomis pripažintos Krakių (I vieta), Kruonio (II) ir Meškuičių seniūnijos. Dzūkijoje (Dainavoje) – Merkinės (I), Valkininkų (II) ir Lazdijų (III). Mažojoje Lietuvoje – Priekulės (I), Smalininkų (II), Natkiškių (III). Suvalkijoje (Sūduvoje) – Šunskų (I), Sasnavos (II) ir Liudvinavo (III). Žemaitijoje – Sedos (I), Papilės (II) ir Mosėdžio (III) seniūnijos.

Šiais metais konkursui paraiškas buvo pateikusios 28 seniūnijos. Paraiškas vertino regioninių etninės kultūros globos tarybų nariai. Geriausiai tradicijas puoselėjusios seniūnijos atrinktos, susumavus regioninių tarybų narių vertinimo rezultatus.

Konkursą Etninės kultūros globos taryba kartu su Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacija skelbė jau antrą kartą. Konkurso tikslas – skatinti seniūnijas puoselėti etnografinių regionų tradicijas. Šiais metais konkursas skirtas Tautinio kostiumo ir Piliakalnių atmintinų metų  bei ateinančio Lietuvos valstybingumo atkūrimo 100-mečio paminėjimo įprasminimui.

Seniūnijos vertintos atsižvelgiant į šiuo kriterijus:

  • kiek ir kokių seniūnijoje organizuota tradicinių (etnokultūrinių) renginių;
  • ar skirta dėmesio tautinio kostiumo puoselėjimui;
  • ar atkreiptas žvilgsnis į seniūnijos teritorijoje dunksančius piliakalnius – ar švęstos ant (prie) jų kalendorinės ir valstybinės šventės, ar rūpintasi jų priežiūra, ar stengtasi skleisti apie juos informaciją;
  • kiek dėmesio skirta istorinių vietovardžių saugojimui ir įpaminklinimui;
  • kokiomis kitomis formomis puoselėta etninė kultūra (ar seniūnija gali pasigirti etnokultūrines tradicijas tęsiančiomis sodybomis, ar vyksta tradicinių amatų mokymai ir t.t.)
  • ar tradicijos puoselėtos kūrybiškai;
  • ar etnokultūriniame gyvenime dalyvavo didelė seniūnijoje gyvenančių žmonių dalis, ar šis gyvenimas buvo įdomus jaunimui;
  • ar darni buvo seniūnijoje gyvenančių šeimų ir veikiančių bendruomenių, visuomeninių organizacijų, klubų, mokyklų, kultūros centrų, parapijų veikla;
  • ar seniūnija bendradarbiavo su kitomis etnografinio regiono seniūnijomis.

Kaišiadorių r. savivaldybės inf.

Naujienos iš interneto