Kviečiame dalyvauti atvirame idėjų Kaišiadorių miesto ženklui sukurti konkurse

Skelbiamas atviras idėjų Kaišiadorių miesto ženklui sukurti konkursas. Konkurse turi teisę dalyvauti visi fiziniai ir juridiniai asmenys.

Konkurso tikslai:

 • Išrinkti kokybiškiausius konkursinius darbus bei atrinkti geriausią miesto ženklo idėją, kurios pagrindu bus rengiama projektavimo užduotis techninio projekto parengimui ir miesto ženklo pagaminimui.
 • Skatinti kūrybinę iniciatyvą, meninę saviraišką, sudaryti galimybes kūrybinių idėjų turintiems konkurso dalyviams pristatyti savo kūrinius.

Konkurso uždaviniai:

 • Sukurti patrauklų, šiuolaikišką Kaišiadorių miesto ženklą, reprezentuojantį  Kaišiadorių miestą bei pasitinkantį miesto gyventojus bei svečius, atvykstančius į Kaišiadoris. Galimos miesto ženklo pastatymo vietų koordinatės 54.847400, 24.428241 ir 54.847134, 24.427456 ir 54.851859, 24.432777.
 • Siūlyti architektūrinius, landšaftinius sprendimus, dizaino idėjas, atitinkančias vietos dvasią bei charakterį, atspindinčias istorinę miesto raidą bei vietos simboliką ir (ar) heraldiką.

Reikalavimai Kaišiadorių miesto ženklui:

 • Miesto ženklas turi būti lengvai pritaikomas įvairiose vizualinėse priemonėse.
 • Konkursui pateikiama idėja ant A3 formato lapo, kartu pridedant trumpą A4 formato aiškinamąjį raštą.
 • Aiškinamajame rašte turi būti pateiktas idėjos pagrindimas, objekto simbolinė reikšmė, nurodytas galimas miesto ženklo medžiagiškumas, pagrindiniai matmenys ir / arba dydžių proporcijos, spalvinis sprendimas.
 • Miesto ženkle turi būti panaudotas žodis „Kaišiadorys“.
 • Miesto ženklo aukštis neturi viršyti jo pločio (pvz.,apvalus, kvadratinis, gulsčias stačiakampis).
 • Idėjos pateikimas turi būti kokybiškas – aiškiai matomos visos vaizduojamos detalės, tekstas lengvai įskaitomas.
 • Privalumas teikiamas vektorinei grafikai, tačiau galima pateikti ir pieštinius darbus, kurie turi būti suskaitmeninti ir pateikti vienu iš šių formatų: pdf, cdr, jpeg.
 • Idėja turi būti originali – dalyvio arba dalyvių grupės sukurtas kūrinys.

Miesto ženklas neturi pažeisti jokių įstatymų ar trečiųjų šalių teisių (autorių teisių, patentų, prekių ženklų, nuosavybės ar turtinių teisių, neprieštarauti įstatymams dėl šmeižto, garbės ir orumo pažeidimo, neturi pažeisti privatumo, viešumo, asmenybės teisių, sutartinių teisių, bet kokio asmens, įstaigos ar kitokio subjekto teisių).

Savivaldybė įgyja visas turtines teises į laimėtojais pripažintas idėjas. Konkurso laimėtojai neatšaukiamai ir visam laikui be jokios kompensacijos miesto ženklo idėją perduoda Kaišiadorių rajono savivaldybei, suteikia teisę ją be jokių apribojimų reprodukuoti, gaminti išvestinius produktus, keisti, platinti, perduoti, skelbti, licencijuoti. Miesto ženklas tampa Kaišiadorių rajono savivaldybės nuosavybe.

Konkurso dalyviai Idėjas gali pateikti elektroniniu paštu edita.levansaviciute@kaisiadorys.lt iki 2023 m. liepos 2 d. Siunčiant konkursinius darbus, reikia nurodyti savo vardą, pavardę bei telefono numerį.

Konkursui pateiktus darbus vertina ir geriausią miesto ženklo Idėją iki 2023 m. liepos 14 d. išrenka vertinimo komisija. Išrenkami 3 laimėtojai. I vietos laimėtojas apdovanojamas 2000 Eur, II vietos – 1000 Eur, III vietos – 500 Eur piniginiu prizu. Dalyviams, kurių pateiktos idėjos nelaimi prizinių vietų, premijos nemokamos. Esant per mažam konkursinių darbų kiekiui, vertinimo komisija gali priimti sprendimą konkursą pratęsti, nutraukti.

ATVIRO IDĖJŲ KAIŠIADORIŲ MIESTO ŽENKLUI SUKURTI KONKURSO SĄLYGOS