Kviečiame šeimas, auginančias vaikus su sunkia negalia, teikti prašymus dėl būsto pritaikymo

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija informuoja, kad šeimos, auginančios vaikus su sunkia negalia, gali teikti prašymus dėl būsto pritaikymo ir techninių pagalbos priemonių įsigijimo vaikams su sunkia negalia.

Būsto pritaikymą vaikams su sunkia negalia reglamentuoja Šeimų, auginančių vaikus su sunkia negalia, socialinio saugumo stiprinimo pritaikant būstą ir gyvenamąją aplinką tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. A1-365 „Dėl Šeimų, auginančių vaikus su sunkia negalia, socialinio saugumo stiprinimo pritaikant būstą ir gyvenamąją aplinką tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Laisvos formos prašymai pritaikyti būstą neįgaliems vaikams su sunkia negalia gali būti teikiami tiesiogiai Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriuje arba elektroniniu būdu. Karantino metu dokumentai pateikiami el. paštu dokumentai@kaisiadorys.lt.

Kartu su prašymu pareiškėjas pateikia:

  • vaiko su sunkia negalia ir pareiškėjo asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų kopijas;
  • vaiko su sunkia negalia neįgaliojo pažymėjimo kopiją;
  • laisvos formos rašytinį būsto savininko sutikimą leisti pritaikyti būstą neįgaliajam;
  • išrašą iš asmens medicininių dokumentų (forma Nr. 027/a), jei vaikui su sunkia negalia reikalingos sensorinės pagalbos priemonės.

Prašymai dėl būsto pritaikymo vaikams su sunkia negalia einamiesiems metams priimami iki 2021 m. kovo 31 d.

Dėl išsamesnės informacijos galima kreiptis į Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių mob.: 8 609 38073, 8 609 40312.

Šeimų, auginančių vaikus su sunkia negalia, socialinio saugumo stiprinimo pritaikant būstą ir gyvenamąją aplinką tvarkos aprašas

Remiamas turinys:
Naujienos iš interneto