Kvietimas deleguoti atstovus į Kaišiadorių savivaldybės asmens su negalia gerovės tarybą

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija kviečia Kaišiadorių rajono savivaldybėje veikiančias nevyriausybines organizacijas, atstovaujančias asmenims su negalia, norinčias  prisidėti prie asmenų su negalia gerovės rajone kūrimo, turinčių idėjų, minčių ir/ar pasiūlymų,  deleguoti atstovą į Kaišiadorių savivaldybės asmens su negalia gerovės tarybą (toliau – Taryba).

Tarybos tikslas – atstovauti ir ginti asmenų su negalia teises bei teisėtus interesus, įgyvendinti asmenų su negalia integraciją, stiprinti organizacijų, veikiančių socialinės integracijos srityje, bendradarbiavimą, informuoti visuomenę ir asmenis su negalia apie socialinės paramos politiką.

Prašome iki 2024 m. birželio 7 d. informuoti Socialinės paramos skyrių el. paštu daiva.kaziukeniene@kaisiadorys.lt  apie siūlomą kandidatą į Tarybą, nurodant organizacijos pavadinimą, deleguojamo asmens vardą, pavardę, pareigas organizacijoje, elektroninio pašto adresą, kontaktinį telefono numerį bei organizaciją. Raštas turi būti pasirašytas organizacijos vadovo arba įgalioto asmens.

Nuoroda į Kaišiadorių rajono savivaldybės asmens su negalia gerovės tarybos veiklos nuostatus, patvirtintus 2024 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. V17E-160 (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/fe1702301f2011ef8b14c5bcce136045).