Kvietimas neformaliojo vaikų švietimo teikėjams ir laisviesiems mokytojams teikti neformaliojo vaikų švietimo programas

Siekiant sudaryti geresnes sąlygas mokyklinio amžiaus vaikų užimtumui, socializacijai ir gebėjimų plėtotei, 2016 m. neformaliajam vaikų švietimui bus skiriamas finansavimas devynių mėnesių laikotarpiui.

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016-01-05 įsakymu Nr. V-1 patvirtintas naujas Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašas. https://www.smm.lt/web/lt/teisesaktai/tei/ministro-isakymai

Pagal šio aprašo 3 punkto reikalavimus savivaldybės turės patvirtinti neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarką nustatančius teisės aktus.

Kviečiame per 2016 m. sausio mėn. teikti dokumentus neformaliojo vaikų švietimo veiklai finansuoti.

Reikia pildyti Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto švietimo ir mokslo ministro 2016-01-05 įsakymu Nr. V-1, 1 priedą, kuris pridedamas prie prašymo, adresuoto Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijai.

Nauji neformaliojo vaikų švietimo teikėjai taip pat turi pridėti individualios veiklos pažymėjimo arba verslo liudijimo kopijas, išsilavinimo dokumentų kopijas, o organizacijos – įstatų kopijas.

Į šias lėšas gali pretenduoti savivaldybės, valstybės įstaigos, nevyriausybinės organizacijos, viešosios įstaigos, laisvieji mokytojai, kūrėjai, atitinkantys reikalavimus.

Vieno vaiko neformaliojo švietimo veiklai vykdyti planuojama skirti iki 15 Eur per mėnesį, tačiau konkreti skiriama suma priklausys nuo paslaugų teikėjų paraiškų skaičiaus ir nuo mokinių, dalyvausiančių vykdomose programose, skaičiaus. Bendrojo ugdymo mokyklos NVŠ krepšelio gauti negalės – jose būreliai vyks kaip ir anksčiau pagal ugdymo planus. Formalųjį švietimą papildantį ugdymą vykdančios įstaigos – Kaišiadorių meno mokykla ir Kaišiadorių sporto centras- šias lėšas galės gauti tik neformaliojo vaikų švietimo programoms finansuoti. NVŠ krepšelio lėšomis galės būti finansuojama tik viena vaiko pasirinkta programa.

Jeigu turite klausimų, skambinkite tel. 8 346 20 463 Vidai Veliuonienei arba rašykite el. p. vida.veliuoniene@kaisiadorys.lt

Kviečiame mokytojus, asociacijas, nevyriausybines organizacijas, amatininkus, kūrėjus ir kitus potencialius NVŠ paslaugų teikėjus pasinaudoti proga ir suteikti vaikams galimybę dalyvauti įdomiose netradicinėse, šiuolaikinėse, edukacinėse veiklose.

Savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus informacija

Remiamas turinys:
Naujienos iš interneto