Lapkričio mėnesio Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos sprendimai

Lapkričio 24 d. Kaišiadorių rajono savivaldybės taryba rinkosi į posėdį, kuriame svarstė krašto gyventojams aktualius sprendimus. Kaip ir visuomet, kviečiame susipažinti su aktualiausiais ir labiausiai gyvenimo kokybę Kaišiadorių krašte paveiksiančiais sprendimais. Tarp kurių yra papildomo finansavimo SĮ „Kaišiadorių paslaugos“ skyrimas, papildomas finansavimas Švietimo programai vykdyti, parama asociacijai „Žalieji velniai“, leidimas Kaišiadorių šventosios Faustinos mokyklai-daugiafunkciam centrui siekti Regioninio specialiojo ugdymo centro statuso, draudimas didinti atliekų tvarkymo įkainius ir kiti klausimai.

„Tarybos posėdžio sprendimus jungianti gija yra mūsų įstaigų, bendruomenių ir gyventojų padėties gerinimas. Ugdymo įstaigoms skyrėme papildomą finansavimą, kuris iš dalies bus panaudotas komunalinėms išlaidoms padengti. Prisidėjome prie asociacijos „Žalieji velniai“ pastangų stiprinti Kaišiadorių kraštą. Svarstydami žemės mokesčius, mes siekėme gyventojams palankių tarifų nustatymų. Tas pats pasakytina ir apie didesnių atliekų tvarkymo įkainių siūlymą. Galiausiai, jeigu Šventosios Faustinos mokyklai-daugiafunkciam centrui pavyks tapti Regioniniu specialiojo ugdymo centru, padėsime pamatus geresnei negalią turinčių vaikų integracijai mūsų ugdymo įstaigose“, – teigia Kaišiadorių rajono savivaldybės meras Vytenis Tomkus.

Papildomas finansavimas viešajam transportui

Siekiant užtikrinti sklandžią SĮ „Kaišiadorių paslaugos“ veiklą teikiant viešojo pavėžėjimo paslaugą, iškilo poreikis skirti papildomą 130 000 eurų finansavimą nuostolingiems reisams padengti. Skirtos lėšos reiškia, kad „Kaišiadorių paslaugų“ autobusai ir toliau važinės gyventojams įprastais maršrutais. Lėšos perkeltos iš savivaldybės prognozuojamų pajamų.

Papildomas finansavimas Švietimo programai vykdyti

Kaišiadorių rajono savivaldybės taryba taip pat skyrė papildomų 294 500 eurų Švietimo programai vykdyti. Šie pinigai nukeliaus savivaldybėje veikiančių darželių, pagrindinių mokyklų ir gimnazijų darbuotojų darbo užmokesčiui, komunalinių sąskaitų ir kitų išlaidų apmokėjimui. Pavyzdžiui, Kaišiadorių lopšeliui-darželiui „Spindulys“ skirta 14 600 eurų suma, iš kurios 12 000 eurų atiteks darbuotojų atlyginimams mokėti. Finansavimas taip pat skirtas šiems lopšeliams-darželiams: „Žvaigždutė“, Rumšiškių, „Ąžuoliukas“, „Rugelis“, „Vaikystės dvaras“. Kalbant apie gimnazijas, Algirdo Brazausko gimnazijai skirta 28 900 eurų; Žiežmarių gimnazijai – 28 500, o Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijai – 14 900 eurų.

Parama asociacijai „Žalieji velniai“

Visuomeniniu požiūriu reikšmingas sprendimas buvo 4000 eurų dydžio parama asociacijos „Žalieji velniai“ įgyvendinamam projektui „Žinok viską Kaišiadoryse“. Šiuo projektu bus siekiama Kaišiadoryse įrengti ekraną, kuriame bus rodoma informacija apie įvykius Kaišiadoryse. Be to, projekto organizatoriai svarsto ekraną išnaudoti ir lauko kino teatrui.

Šventosios Faustinos mokykla-daugiafunkcis centras sieks naujo statuso

Taip pat svarbus Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos sprendimas – leisti Šventosios Faustinos mokyklai-daugiafunkciam centrui siekti Regioninio specialiojo ugdymo centro statuso. Jeigu šis statusas įstaigai bus suteiktas, Savivaldybė įsipareigojo pertvarkyti mokyklą-daugiafunkcį centrą į Regioninį centrą. Įstaiga, tapusi Regioniniu centru, turėtų jai pavestų mokyklų vadovus bei mokytojus konsultuoti įtraukiojo švietimo klausimais, rūpintis jų kompetencijų didinimu. O tai reiškia, kad didėja įstaigos svarba bei bendradarbiavimas su kitomis Kaišiadorių rajono ugdymo įstaigomis.

Kaišiadoriečiams šiukšlių išvežimas kol kas nebrangs

Kaišiadorių rajono savivaldybę buvo pasiekęs Kauno regiono atliekų tvarkymo centro (KRATC) prašymas padidinti mokesčius už paslaugų teikimą. Siūlyta įkainius didinti nuo 62,81 euro iki 98,22 euro už toną. Tai reiškia, kad KRATC paslaugos vartotojams būtų brangusios maždaug trečdaliu. Tokį siūlymą lėmė išaugusios elektros kainos, infliacija, veiklos sąnaudų augimas. Nors ir pripažįstama, kad prie klausimo ateityje teks grįžti, tačiau trumpuoju laikotarpiu Savivaldybės taryba priėmė sprendimą nesutikti su KRATC siūlymu didinti įkainius, todėl išaugę kaštai turės būti dengiami iš KRATC vidinių rezervų. Sprendimai dėl kainų didinimo priimami ¾ KRATC dalininkų balsų dauguma, todėl, atsižvelgiant į kitų savivaldybių pozicijas, paslaugų kainų didinimas šiuo metu menkai tikėtinas.

Nustatyti žemės mokesčio dydžiai

Posėdžio metu Savivaldybės taryba taip pat priėmė sprendimus dėl žemės mokesčio dydžio. Jis skirsis, atsižvelgiant į žemės paskirtį ir naudojimo būdą. Žemės ūkio paskirties žemės sklypų (paskirties kodas 610) mokestis sieks 0,6 proc. Mėgėjų sodų žemės sklypų (naudojimo būdo kodai: 300, 328) – 0,2 proc. Gyvenamųjų teritorijų žemės sklypų (naudojimo būdo kodai: 314, 327, 330) – 0,4 proc. Daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių statybos žemės sklypų (naudojimo būdo kodas 331) – 0,2 proc. Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijų žemės sklypų (naudojimo būdo kodas 316) – 0,9 proc. Komercinės paskirties objektų teritorijų žemės sklypų (naudojimo būdo kodas 317) – 0,9 proc. Konservacinės paskirties žemės sklypų (paskirties kodas 810) – 0,2 proc. 13.1 ir 13.3 verčių zonose. Atskirųjų želdinių teritorijų sklypų (paskirties kodas 324) – 0,4 proc. Susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos ir susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijų sklypų (paskirties kodai: 332, 333) – 0,5 proc. Visuomeninės paskirties teritorijų žemės sklypų (naudojimo būdo kodas 315) – 0,01 proc. Naudingų iškasenų teritorijų sklypų – 3 proc. Vandens ūkio paskirties žemės sklypų (paskirties kodas 820) – 1,0 proc.; kitos paskirties žemės sklypų – 1,0 proc. Siekiant užtikrinti, kad sklypai būtų prižiūrimi bet kurios pagrindinės paskirties ir naudojimo būdo nenaudojamos žemės sklypų, įtrauktų į Nenaudojamos žemės sklypų sąrašą, ir apleistų žemės ūkio naudmenų – 4 proc. Daug diskusijų Taryboje sukėlė siūlymas žemės ūkio paskirties mokestį sumažinti nuo 0,8 iki 0,6 proc., tačiau toks sprendimas priimtas atsižvelgiant į tai, kad pagal neseniai atlikto masinio mokestinės vertės nustatymo rezultatus žemės ūkio paskirties žemės mokestinė vertė didėjo daugiausiai, todėl šios paskirties žemės sklypų savininkams žemės mokestis būtų išaugęs neproporcingai daug, lyginant su kitos paskirties žemės sklypais.

Taip pat nustatytos mokestinės lengvatos asmenims, kurių šeimose mokestinio laikotarpio pradžioje nėra darbingų asmenų ir kuriems nustatytas 0–40 procentų darbingumo lygis arba kuriems yra sukakęs senatvės pensijos amžius ar yra nepilnamečiai vaikai. Kaimo vietovėje jis siekia 3 hektarus, o Kaišiadorių ir Žiežmarių miestuose – 0, 15 hektaro.