Lietuvą pasiekė nauja eurų siunta

Šiandien oro keliu iš Vakarų Europos į Vilniaus oro uostą atgabenta Lietuvos bankui skirtų eurų banknotų siunta. Ji su policijos palyda saugiai pasiekė centrinio banko saugyklas.

„Šiemet tai jau antroji eurų banknotų siunta, atgabenta į Vilnių vadovaujantis Europos Centrinio Banko (ECB) patvirtintu planu. Ji vėl papildys mūsų atsargas, kurios reikalingos sklandžiai eurų apyvartai šalyje užtikrinti. Lietuvos bankas išleidžia į apyvartą eurų banknotus ir išima iš jos sugadintus, susidėvėjusius banknotus, taip pat vykdo eurų monetų emisiją“, – sako Deivis Stankevičius, Lietuvos banko Grynųjų pinigų tarnybos vadovas.

Eurų banknotus spausdina šešiolika ypač saugomų Europos spaustuvių. Iš jų, koordinuojant ECB, banknotai paskirstomi euro zonos nacionaliniams centriniams bankams.

Vadovaujant ECB, nacionaliniai centriniai bankai perskirsto turimus banknotus, kad kurioje nors šalyje jų nepritrūktų arba nesusikauptų per daug. Lietuvos bankas atsigabeno eurų banknotų prieš Europos Sąjungos valiutos įvedimą 2015 m. sausio 1 d. ir jau kelis kartus papildė savo atsargas.

Gabenant banknotus, būtina laikytis numatytų griežtų saugumo procedūrų ir reikalavimų, įskaitant banknotų skraidinimą šviesiu paros metu, eismo ribojimą gabenant juos į saugyklas ir kitas apsaugos priemones. Tai užtikrinti Lietuvos bankui padeda policija. Dėl saugumo apie pinigų gabenimo laiką, maršrutą, apsaugos ir kitas detales visuomenė iš anksto negali būti įspėta.

Lietuvos banko informacija