Lietuvos savivaldybių indekse Kaišiadorių rajono savivaldybė nusmuko žemyn

Lietuvos laisvosios rinkos institutas jau septintą kartą skelbia Lietuvos savivaldybių indeksą. Tyrimo rezultatai kasmet patvirtina, kad savivaldybės gali nemažai nuveikti dėl žmonių gerovės didėjimo. Svarbiausi uždaviniai – užtikrinti žmogaus laisvę rinktis, skatinti privačią iniciatyvą, kurti palankias verslo sąlygas, taupyti išteklius bei veikti skaidriai.

Šis indeksas leidžia gyventojams, politikams pasilyginti su kaimynais, panašaus dydžio savivaldybėmis, mokytis vieniems iš kitų ir tobulėti. Indeksą sudarome ir informaciją pateikiame siekdami, kad ji padėtų siekti pokyčių kasdieniame žmonių gyvenime.

Kaišiadorių r. savivaldybė šiemet užima 24-25 vietas (kartu su Ukmergės r. sav.) mažųjų savivaldybių reitinge, surinkusi 54 balus iš 100 galimų. Lyginant su kitomis savivaldybėmis, geriausiai įvertintos „Sveikatos ir socialinės rūpybos”, „Administracijos” ir „Biudžeto” sritys. Tačiau „Transportas”, „Turto valdymas” ir „Mokesčiai” atsiliko nuo vidutinio (lyginant tarp 54 mažųjų savivaldybių) įvertinimo.

Kaišiadorių r. savivaldybė, kaip ir 2016 m. indekse, gerą „Sveikatos ir socialinės rūpybos” įvertinimą gavo dėl mažesnės nei vidutinės (lyginant tarp 54 mažųjų savivaldybių) socialinės pašalpos gavėjų dalies (3 proc. lyginant su 4,3 proc.), būsto šildymo kompensacijos gavėjų dalies (2,3 proc. lyginant su 4,2 proc.), nedarbo lygio (7 proc. lyginant su 9,7 proc.). Taip pat išlaidos soc. paslaugoms perkant nevyriausybinių organizacijų paslaugas (kurios paprastai būna pigesnės nei viešojo sektoriaus) sudarė net 33 proc., kuomet vidurkis tarp mažųjų savivaldybių vos viršijo 8 proc.

„Biudžeto” srities balą pagerino maža savivaldybės administracijos išlaikymo išlaidų dalis nuo patvirtinto biudžeto (5,6 proc. lyginant su 7,8 proc. vidurkiu (lyginant tarp 54 mažųjų savivaldybių)), 2016 m. nei vienas nevykdytas vidaus sandoris, taip pat visi viešieji pirkimai buvo skelbiami.

Kalbant apie „Administracijos” sritį verta pabrėžti, kad Kaišiadorių r. savivaldybės administracijoje užimtų pareigybių skaičius 1000 gyventojų 2016 m. buvo vienas mažiausių – 5 lyginant su 7,6 vidurkiu (lyginant tarp 54 mažųjų savivaldybių). Tačiau tai nesutrukdė beveik visus gyventojų prašymus išnagrinėti laiku.

Vis dėlto „Mokesčių” sritis įvertinta prasčiau nei vidutiniškai, pagrindinė priežastis – aukšta verslo liudijimų kaina (vidutinė kaina už verslo liudijimus 2016 m. buvo 204 eurai, kai vidurkis (lyginant tarp 54 mažųjų savivaldybių) – 117 eurai). Be to, pagrindinis nekilnojamojo mokesčio tarifas buvo maksimalus (1 proc.).

„Turto valdymui” neigiamą įtaką turėjo tai, kad 2016 m. palyginus nedaug savivaldybės nuosavų pastatų ir patalpų buvo įtraukta į parduodamų objektų sąrašą, taip pat nedaug ir parduota. Visgi reikia pasidžiaugti, kad remiantis savivaldybės teiktais duomenimis, 2016 m. visai nebuvo savivaldybei priklausančių nenaudojamų pastatų ir patalpų.
Kaišiadorių rajono savivaldybės reitingas 2017

Tuo tarpu praeitais metais, pakilusi per 3 pozicijas lyginant su 2015 metais, 2016 metais Kaišiadorių r. savivaldybė užėmė 19 vietą 54 tarp mažųjų savivaldybių (60,2 balo iš 100). 2015 metų indekse prastokai įvertinta „Investicijų ir plėtros“ sritis, 2016 metais buvo gerokai pakilęs aukštyn. „Turto valdymas“ taip pat susilaukė ženklaus balų padidėjimo, o „Sveikata ir socialinė rūpyba“ išlaikė gerą vertinimą. Tuo tarpu „Administracija“ 2016 metų vertinime neteko taškų.

Galima pasidžiaugti, kad investicinė padėtis Kaišiadorių r. savivaldybėje praėjusių metų vertinime gerėjo – lyginant su 2013 m., 2014 m. padidėjo tiek materialinių, tiek tiesioginių užsienio investicijų kiekis, tenkantis vienam gyventojui (atitinkamai, +279 EUR/gyv. ir +64 EUR/gyv.). Vis dėlto tiesioginių užsienio investicijų lygis išliko gerokai mažesnis už vidutinį (98 EUR/gyv. lyginant su 966 EUR vidurkiu). „Turto valdymo“ sritis gavo geresnį vertinimą, nes savivaldybei pavyko 2015 m. parduoti daugiau nuosavų pastatų ir patalpų nei 2014 m. (remiantis savivaldybės teiktais duomenimis: 512 kv. m → 1265 kv. m). Be to, ir pačiame parduodamų objektų sąraše 2015 m. pabaigoje buvo dvigubai daugiau ploto nei 2014 m. pabaigoje.

Kaišiadorių r. savivaldybėje „Sveikata ir socialinė rūpyba“ 2016 metų reitinge išlaikė gerą vertinimą dėl žemos ir toliau mažėjančios soc. pašalpos gavėjų dalies nuo visų gyventojų, taip pat būsto šildymo kompensacijos gavėjų dalies nuo visų gyventojų ir bedarbių nuo darbingo amžiaus gyventojų dalies. Tiesa, ilgalaikio nedarbo problema čia yra aktuali ir auganti: ilgalaikių bedarbių dalis nuo visų bedarbių 2015 m. sudarė 38 proc. (vidurkis 31 proc.), t.y. 1 proc. p. daugiau nei 2014 m.

2015 metų reitinge „Administracijos“ sritis pelnė maksimalų balą. Tačiau 2016 metų reitinge to nebuvo dėl naujo rodiklio, vertinančio e. demokratiją, pagal kurį Kaišiadorių r. savivaldybė surinko 3,5 balo (vidurkis – 5,3 b.). Aukštesnis e. demokratijos vertinimas rodo geresnes sąlygas gyventojams dalyvauti politinių sprendimų priėmimo procesuose.

Kaišiadorių rajono savivaldybės reitingas 2016

Tikimės, kad kitąmet Lietuvos laisvosios rinkos instituto skelbiamame Lietuvos savivaldybių indekse Kaišiadorių rajono savivaldybė vėl pagerins savo pozicijas ir pateks tarp geriausiųjų.