Lietuvos savivaldybių reitinge Kaišiadorių rajono savivaldybė pakilo į 22 vietą

Jau penktus metus iš eilės Lietuvos laisvosios rinkos instituto (LLRI) atliekamame vertinime Lietuvos savivaldybių indekse vertinama, kiek savivaldybėse yra ekonominės laisvės ir kaip efektyviai savivaldybės valdomos. Vertinamos gyventojams ir investuotojams svarbiausios sritys, kuriose sprendimus priima savivaldybės. Tarp jų – komunalinės paslaugos, transportas, švietimas, sveikata ir socialinė rūpyba, mokesčiai, biudžetas, turto valdymas, administracija bei investicijos ir plėtra.

Kaišiadorių rajono savivaldybė, surinkusi 48,8 balo iš 100, šiemet užima 22 vietą tarp 54 mažųjų savivaldybių. Praėjusiais metais Kaišiadorių rajono savivaldybė užėmė 35 vietą. 2015 m. Lietuvos savivaldybių indekse Kaišiadorių rajono savivaldybės geriausiai įvertintos sritys: „Administracija“, „Biudžetas“, „Valdymas“ bei „Sveikata ir socialinė rūpyba“. Prasčiausiai įvertinta sritis buvo „Investicijos ir plėtra“.

„Administracijos“ srityje Kaišiadorių r. savivaldybė pelnė aukščiausią įmanomą balą – 100 bei užėmė pirmą vietą tarp 54 mažųjų savivaldybių. Gerus rezultatus lėmė palyginti maža Administracijos darbuotojų dalis, tenkanti 1000 gyventojų (5,1 lyginant su 7,9 vidurkiu*). Taip pat puikiai įvertinta interneto svetainė bei tai, kad beveik visi gyventojų prašymai išnagrinėjami laiku.

Teigiamai vertinama Kaišiadorių r. savivaldybė ir „Biudžeto“ srityje. Čia jai atiteko antroji vieta – skola 2014 m. sudarė 26,1 proc. nuo pajamų (lyginant su 44,7 proc. vidurkiu*), o pradelstų mokėjimų beveik nebuvo. Visi viešieji pirkimai buvo vykdyti atvirais būdais, t. y. skelbiami.
„Sveikatos ir socialinės rūpybos“ srityje geras įvertinimas pelnytas dėl palyginti mažos būsto šildymo kompensaciją gavusių gyventojų dalies (3,6 proc. lyginant su 6,2 proc. vidurkiu*). Bedarbių dalis 2014 m. taip pat buvo viena mažesnių – 8,3 proc. (vidurkis – 11,1 proc. *).

Kaišiadorių r. savivaldybės „Investicijos ir plėtra“ įvertinta prastai. Tiek materialinių, tiek tiesioginių užsienio investicijų, skaičiuojant vienam gyventojui, teko kone mažiausiai iš 54 savivaldybių (materialinės investicijos siekė 809 EUR, vidurkis* 1166 EUR. 2014 m. buvo užfiksuotas itin žemas ekonomikos aktyvumas – veikiančių ūkio subjektų bei verslo liudijimus išsiėmusių gyventojų skaičius, tenkantis 1000 gyventojų, buvo palyginus labai mažas. Balą sumažino ir tai, kad 2014 m. Kaišiadorių r. savivaldybė pripažinta pažeidusi Konkurencijos įstatymo 4 straipsnį.

*Pastaba: rezultatai lyginami tarp 54 mažųjų savivaldybių (savivaldybių skirstymas į didžiąsias ir mažąsias paremtas gyventojų tankio skirtumu, plačiau – metodologijoje).

Lietuvos savivaldybių indeksas

Naujienos iš interneto