Mindauginės Dovainonyse: Poeto Jono Aisčio klubo „Katarsis“ renginys

Vis daugiau širdžių laukia susitikimo su poetu, vyresnioji karta prisimena Jono Aisčio eilėraščius, o jaunimas susipažinęs su anksčiau negirdėtu lietuvių poetu nuoširdžiai priima Jo eiles ir kartu su Juo pergyvena meilę Dievui, artimui ir Lietuvai.

2023 m. liepos 6 dieną Jono Aisčio tėviškėje Dovainonyse įvyko valstybinės šventės paminėjimas, o taip pat – poeto gimtadienio paminėjimas. (jis gimė 1904 m. liepos 7 d.). Rinkosi giminės ir klubo garbės nariai. Šventė prasidėjo Rumšiškių bažnyčioje, kur kunigas Vidas Bernardas Sajeta, Jono Aisčio sesers vaikaitis, aukojo šv. Mišias už Lietuvą, poetą Joną Aistį ir visus susirinkusius bei jų artimuosius.

Poeto Jono Aisčio klubas „Katarsis“ (į.k.302506113) įregistruotas 2010-05-04, adresu Ąžuolų g. 2, Rumšiškės, Kaišiadorių raj. Juridinių asmenų registre įmonei suteiktas statusas „Paramos gavėjas“. (Informacija atnaujinta 2023-05-02). Teisininis statusas: Veikiantis. Veikla: 949900 Kitų, niekur kitur nepriskirtų, narystės organizacijų veikla.

Prieš 23 metus, 2000 m. Jono Aisčio tėviškės atkurtoje vietoje Dovainonyse (savanorių jėgomis) surengtas poeto paminėjimas jo gimimo dieną, susirinko gausus giminių ir garsių žmonių būrys. Su metais paminėjimai šiek tiek keitėsi, taip pat iš gyvenimo pradėjo trauktis gyvų susitikimų su Jonu Aisčiu liudininkai. Čia reikia paminėti, kad jau 1988 metais įvyko pirmoji talka Poeto gimtinėje, kurioje dalyvavo ir gausus būrys giminių.

2000 m. Liaudies buities muziejuje Rumšiškėse, Jono Aisčio klubas, Karolinos Povilaitienės, poeto sesers Veronikos vaikaitės iniciatyva, buvo suorganizuotas giminės susitikimas, kuris buvo neoficialus – stengtasi kiek galima daugiau įtraukti jaunimą.

2005 m. Rumšiškių Buities Muziejaus direktorius leido pasinaudoti Klojimo teatro patalpomis ir susirinko gausus giminės būrys. Svarbiausia, kad atvyko ir jaunimas. Bėgant metams, ir į kasmetinius Jono Aisčio gimtadienio paminėjimus pradėjo rinktis vis mažiau žmonių. Vyresniųjų giminių skaičius sumažėjo dėl natūralių priežasčių.

2009 m. gimė mintis sukurti J.Aisčio klubą pirmiausia giminių pagrindu, o vėliau pritraukiant ir daugiau giminingų sielų. Klubas turėjo sustiprinti pozicijas 1997 metais įkurto J.Aisčio muziejaus, taip pat padėti skleisti Jono Aisčio idėjas ir kūrybą.

2010-04-10 pasirašytas steigiamasis protokolas. Klubą sudarė 15 asmenų iš giminių ir 2 asmenys, kaip klubo garbės nariai. Klubas buvo įregistruotas 2010-05-4.

2011 m. liepos 3 dieną, minint poeto 107 gimtadienį, surengta pirmoji giminės talentų paroda. Pradžioje renginys vyko Jono Aisčio gimtinėje. Vėliau paroda buvo perkelta į Rumšiškių kultūros centrą.

Jono Aisčio klube buvo ir yra daug kūrybiškų žmonių: vyriausioji J.Aisčio dukterėčia gera audėja ir siuvėja. Kita dukterėčia Geronaitienė Valė gera mezgėja. J.Aisčio sesers Dvareckienės Anastasijos dukra Jadvyga Trakimienė nunėrė ir numezgė gausybę dirbinių ir gražių siuvinėjimo darbų, J.Aisčio sesers Veronikos vaikaitė Vida Kudrevičiūtė kuria paveikslus. Veronikos vaikaitės Rasos Mykolaitienės sūnus Lukas kuria įdomius tapybos darbus.

Talentų parodos puošmena buvo: Jono Aisčio portretas pritvirtintas ant senąją tėviškės liepą apgaubiančios sesers Veronikos austinės lovatiesės ir po portretu pritvirtintos nuostabios rožės. Tai J.Aisčio sesers Marijonos Šliamkienės vaikaičio Vytauto Šliamkos kalvystės meno pavyzdys. Parodoje buvo pristatyti ir jo darbų katalogai, taip pat sieną puošė jo didžiulis voras akmeniniu pilvuku, jo darbai puošia daugelį bažnyčių ir vienuolynų.

Jono Aisčio brolio Juozo sūnaus Juozo Aleksandravičiaus dukros Vakarė parašė knygą vaikams „Gugeliukai“, kuria pieštuku ir pastilia atliktų darbus. Ji tapo vaikų rašytoja. Taip pat rašo straipsnius socialiniais klausimais, rengia susitikimus su skaitytojais. Jono Aisčio dukterėčia Danutė Aleksandravičiūtė – tapytoja. Jono Aisčio sesers Veronikos vaikaitė Karolina Povilaitienė kuria, neria žaislus, mezga rūbus.

Poeto Jono Aisčio klubo „Katarsis“ nariai aktyviai dalyvauja visuose renginiuose, skirtuose Jonui Aisčiui. 2016 metais buvo suorganizuotas renginys Jono Aisčio muziejuje: susitikimas su rašytoja dr.Valentina Šereikiene ir kunigu teolog.dr. Vincentu Tamošausku. Renginio dalyviai – Kaišiadorių rajono gyventojai, taip pat Jono Aisčio giminės, atvykę ne tik iš Rumšiškių, bet ir iš kitų miestų.

Jono Aisčio klubas aktyviai prisidėjo dėl Garbės piliečio vardo suteikimo Jonui Aisčiui. Kaišiadorių rajono savivaldybės taryba 2018 m. vasario 15 d. posėdyje priėmė sprendimą „Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės garbės piliečio vardo suteikimo Jonui Aisčiui“.

Svetingai priimdavo Jono Aisčio giminaičius iš Amerikos: žmoną Aldoną bei vaikus. Jono Aisčio klubo nariai aktyviai dalyvauja visose talkose, tvarkant poeto tėviškę.

Steigiant Jono Aisčio muziejų, neatlygintinai perdavė daug vertingų eksponatų. Klubo nariai dalyvauja visuose Jono Aisčio literatūrinės premijos teikimo renginiuose, poeto gimimo ir mirties metinių paminėjimuose.

2023 m. klubo prezidentės Karolinos Povilaitienės iniciatyva buvo parengta ir išleista dr.Valentinos Šereikienės knyga „Jono Aisčio paslaptis“. Buvo surengti knygos pristatymai Rumšiškių kultūros centre, Kauno Švietimo darbuotojų Inovacijų centre) ir LASS Jonavos skyriuje. Knygoje pasakojama apie Joną Aistį bei jo kūrybą. Knygą įsigijo Kaišiadorių bei kitų rajonų bibliotekos.

Nepaisant lietaus, renginys Dovainonyse praėjo puikiai.