Moksleiviai bus mokomi pilietiškumo ir gynybos įgūdžių

Krašto apsaugos bei Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos pristato bendrą projektą – Pilietiškumo ir gynybos įgūdžių kursą 5-10 klasių moksleiviams, skirtą gerinti mokinių žinias apie nacionalinį saugumą, piliečių vaidmenį valstybės gynyboje, suteikiant jiems praktinių įgūdžių.

„Šie kursai išskirtiniai tuo, kad yra orientuoti į moksleivių praktinių gebėjimų stiprinimą, mokant juos apsisaugojimo, išgyvenimo ir gynybinių įgūdžių pagrindų. Kursų metu mokiniai bus mokomi išgyvenimo lauko sąlygomis įgūdžių, kaip palapinių statymo ir mazgų rišimo būdų, bendrosios saugos bei pirmosios medicininės pagalbos. Įgytas žinias moksleiviai pritaikys kurso pabaigoje organizuojamame žygyje, – teigia krašto apsaugos ministras Arvydas Anušauskas. – Manau ir šiaip gyvenime tokie įgūdžiai praverstų.”

Švietimo, mokslo ir sporto ministrė Jurgita Šiugždinienė pabrėžia, kad pilietiškumo ugdymas mokyklose stiprinamas keliomis kryptimis.

„Atnaujindami visas bendrojo ugdymo programas, skiriame ypatingą dėmesį pilietiškumo kompetencijos ugdymui per visus bendrojo ugdymo dalykus – kad pilietiškumas nebūtų tik vieno konkretaus mokomojo dalyko objektas, o aprėptų žymiai plačiau. Taip pat ruošiame Gyvenimo įgūdžių programą, kuri turėtų būti dėstoma 1-10 klasių mokiniams. Kartu su patyrusiais krašto apsaugos sistemos, Lietuvos šaulių sąjungos atstovais parengėme jau gegužės pabaigoje ar birželio pradžioje startuosiantį Gynybos pagrindų kursą 9 klasės mokiniams. Jis bus bandomas dešimtyje mokyklų. Manome, kad į tolesnį bendradarbiavimą dėl kurso vystymo būtų tikslinga įtraukti ir savivaldybes, mokyklas, mokytojus, mokinius, civilinės saugos sistemos kolegas“, – sako J. Šiugždinienė.

Mokymais visose šalies mokyklose rūpinsis Lietuvos šaulių sąjunga. Kursą ves šauliai, atsargos kariai, profesinės karo tarnybos kariai.

Siekiant tinkamai pasiruošti visuotiniam kurso įgyvendinimui, dar šių mokslo metų pabaigoje dešimtyje šalies mokyklų prasidės bandomoji programa 9 klasės mokiniams. Planuojama, Pilietiškumo ir gynybos įgūdžių kursą visose bendrojo lavinimo mokyklose ir gimnazijose pradėti vesti nuo 2023 m. pavasario. 3 dienų trukmės kursas bus privalomas ir organizuojamas kasmet, o kas dvejus metus mokiniai dalyvaus pakartotiniuose mokymuose ir turės baigti tris mokymo ciklus (5-6 kl., 7-8 kl., 9-10 kl.). Svarstoma, kad dalyvavimas šioje programoje taptų privaloma sąlyga baigti pagrindinį ugdymą.

Kursas įgyvendins šiuo metu Seime svarstomos Nacionalinės darbotvarkės „Lietuvos Respublikos piliečių rengimo pilietiniam pasipriešinimui strategija“ nuostatą dėl privalomo mokymo nacionalinio saugumo ir krašto gynybos klausimais įvedimo į bendrąjį ugdymą.