Muzikinė-literatūrinė popietė, skirta J. Aisčio 115-osioms gimimo metinėms

Išnyko vietovės kažkieno laikinoj atminty palikdamos tik savo vardus… Retas, kuris susimąstome, o kas gi slepiasi po marių paklotu, kokie miesteliai ir vietovės glūdi marių dugne su savimi nusinešdami savo paslaptis?.. O kiek dar nežinomų vietovių, kurių vardus mena vyresnioji karta, o gal jau tik rašytiniai šaltiniai?..

2019 m. liepos 13 d. Lietuvos liaudies buities muziejaus Aristavėlės dvare vyko antrasis Lietuvos liaudies buities muziejaus drauge su Rumšiškių kultūros centru, Kauno marių regioninio parko direkcija ir Kaišiadorių muziejaus įgyvendinamo projekto renginių ciklo „Laikinoj atminty…“ renginys. Šis renginių ciklas – tiltas tarp nūdienos ir praeities vietovių bei asmenų, kurių jau nebeliko, bet jų atmintis dar gyva.

Antrasis renginys – Jono Aisčio poezijos skaitymai po ąžuolu. Muzikinė-literatūrinė popietė, skirta J. Aisčio 115-osioms gimimo metinėms.

Renginys buvo pradėtas garso įrašu, kuriame pats J. Aistis skaito savo poeziją, taip sukuriant skaitomos bei dainuojamos J. Aisčio poezijos magiją Arisatvėlės dvaro menėje.

Rumšiškių kultūros centro direktorė Gražina Kazanavičienė susirinkusiems pristatė Rumšiškių bendruomenės narius – Rumšiškių seniūnę Eugeniją Genevičienę, Rumšiškių kleboną Gintą Rumševičių, Lietuvos liaudies buities muziejaus direktorę Gitą Šapranauskaitę ir Lietuvos liaudies buities muziejaus direktoriaus pavaduotoją informacijai ir muziejininkystei dr. Eligijų Juvencijų Morkūną, kuris buvo vienas iš J. Aisčio muziejaus įkūrimo iniciatorių ir pagrindinių pagalbininkų.

Susirinkusiuosius dainuojamąja poezija pradžiugino dainuojamosios poezijos kūrėja ir atlikėja Ilona Papečkytė, kuri pirmoji pradėjo dainuoti Jono Aisčio poeziją. Renginio metu skambėjo J. Aiščio eilėraščiai „O kai tave visi atstums“, „Katarsis“, „Kryžkelė“, „Ak, kaip nuostabiai tos žvaigždės žėri“ bei menininko Jono Meko „Žeme, žeme“.

2015 m. Kaišiadorių rajono savivaldybės Jono Aisčio literatūros premijos laureatas Vladas Vaitkevičius susirinkusiems perskaitė keletą eilėraščių iš savo poezijos knygos.

Juknėnų Antano ir Motiejaus Miškinių literatūrinės-etnografinės sodybos muziejininkė Rimanta Gaidienė pristatė Utenos kultūros centro Sudeikių skyriaus vokalinį ansamblį „Sudeikiečių gaida“ (vad. Audronė Misiukaitė), kuris atliko poetų J. Aisčio, A. Miškinio bei Utenos klebono Povilo Klezio eilėraščius virtusius dainomis.

2018 m. Kaišiadorių rajono savivaldybės Jono Aisčio premijos laureatas Edmundas Janušaitis sukūrė J. Aisčio ir savo kūrybos kompiliaciją. Perskaitė J. Aisčio eilėraščius „Draugams“, „Vėlinės“, „Spalvingas ruduo “ bei skambant gitaros muzikai atliko savo dainas „Stikliniam laše“, „Juodos valtys krante?“ bei dainą palinkėjimą „Eilėraščio dangus“ iš Edmundo Janušaičio knygos „Skylėti akmenys“.

Rumšiškių kultūros centro direktorė Gražina Kazanavičienė pasidalino prisiminimu apie J.Aisčio seseris vienuoles Mikaliną ir Eleonorą Aleksandravičiūtes, kurios visuomet atsiveždavo sausainių į J. Aisčio minėjimus bei pakvietė susirinkusiuosius pasidalinti pasidalinti prisiminimais bei įspūdžiais prie puodelio kavos.

Dėkojame renginio dalyviams, kūrėjams bei atlikėjams už drauge sukurtą atminties renginį.

Kultūros projektų vadovė
Justina Jakštaitė