Neformaliojo vaikų švietimo veiklos Kaišiadorių rajono savivaldybėje vykdomos ir nuotoliniu būdu

Lietuvoje įgyvendinamas Europos Sąjungos finansuojamas projektas „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“, kuriame Kaišiadorių rajono savivaldybė yra viena iš projekto partnerių. Pirmajam šių metų pusmečiui mokinių ugdymui pagal neformaliojo vaikų švietimo programas skirta 72924 eurai. Lėšos naudojamos neformaliojo vaikų švietimo teikėjų darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms bei ugdymo priemonėms ir kitoms išlaidoms, tiesiogiai susijusioms su neformaliojo vaikų švietimo programos vykdymu. Projektas suteikia galimybę pakviesti dirbti su rajono vaikais puikius specialistus, savo sričių profesionalus: robotikos, programavimo, medijų raštingumo mokytojus, sportinių, pramoginių šokių trenerius, kurių mokiniai laimi respublikinius ir tarptautinius konkursus, garsius karatė ir kitų sporto šakų trenerius, žinomus menininkus, įdomius, kūrybingus rajono pedagogus ir kt.

2020 m. Kaišiadorių rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo teikėjų ir jų programų atitikties reikalavimams vertinimo komisijai buvo pateiktos 38 programos, atitiktis nustatyta 35-ioms. Šiemet projekte dalyvauja 38,8 % Kaišiadorių rajono savivaldybės mokinių – 1016 – gerokai daugiau nei kitais pastaraisiais metais. Neformaliojo vaikų švietimo programos bus vykdomos 8 mėnesius: nuo vasario 1 d. iki gegužės 31 d. ir nuo rugsėjo 9 d. iki gruodžio 23 d. Maksimalus grupės dydis – 20 mokinių, maksimalus vienos programos mokinių skaičius – 60.

Paskelbus Lietuvoje karantiną, neformaliojo švietimo veikla nenutrūko: 32 neformaliojo vaikų švietimo teikėjai iš 35 įgyvendina programas nuotoliniu būdu. Daugiau kaip 900 vaikų po pamokų bendrauja su savo neformaliojo švietimo mokytojais. Veiklai laisvieji mokytojai pasirinko įvairias nuotolinio bendravimo formas: sinchroniniai užsiėmimai vyksta „Zoom“ vaizdo konferencijų platformoje, „MOODLE, „Youtube“ platformose, „Facebook“ grupėse, „Facebook Messenger“ programoje ir kitose, netiesioginiai užsiėmimai vykdomi pasinaudojant įvairiomis mokomosiomis programomis ir kitomis priemonėmis.

Neformalusis vaikų švietimas turi tikslą organizuoti prasmingą, naudingą vaikų laisvalaikį, todėl šių užsiėmimų metu laisvieji mokytojai turi galimybę pradžiuginti vaikus tokiu nelengvu metu, suteikti prasmingo, smagaus laisvalaikio valandėlę, kartu šokti, sportuoti, piešti, dainuoti, konstruoti, pasikalbėti, išgirsti raminantį, šildantį žodį – kad ir kur vaikai ir mokytojai būtų – Vilniuje savo namuose ar atokiame mūsų rajono vienkiemyje.

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus informacija