Nuo birželio 5 d. nebus tiekiamas karštas vanduo

UAB „Kaišiadorių šiluma“ informuoja, kad vadovaujantis Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos energetikos ministro 2010-10-25 įsakymu Nr. 1-297 (Žin., 2010, Nr. 127-6488; Žin., 2011, Nr. 97-4575; Žin., 2011, Nr. 130-6182) dėl UAB „Kaišiadorių šiluma“ vykdomų termofikacinio vandens vamzdynų hidraulinių bandymų nuo 2017 m. birželio 5 d. 00 val. iki birželio 16 d. 16.00 val. nebus tiekiamas karštas vanduo gyventojams bei jį vartojančioms įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms.

Iš anksto numatyti vamzdynų trūkimo apimčių negalima, todėl išjungimo laikas, kai kuriems abonentams gali būti pratęstas, o esant galimybei trumpinamas.