Nustatytas mokinių nemokamam maitinimui skirtiems produktams įsigyti skiriamų lėšų dydis

Kaišiadorių rajono savivaldybės Administracijos direktorė Vaida Babeckienė, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymo 7 straipsnio 2 dalimi, 15 straipsnio 3 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 5 d. nutarimu Nr. 1206 „Dėl socialinės paramos išmokos atskaitos rodiklių dydžių patvirtinimo“ su pakeitimais pasirašė įsakymą „Dėl mokinių nemokamam maitinimui skirtiems produktams įsigyti skiriamų lėšų dydžio nustatymo“.

Šiuo įsakymu nustatoma mokinių nemokamam maitinimui skirtiems produktams įsigyti (įskaitant pridėtinės vertės mokestį) skiriamų lėšų vienai dienai vienam mokiniui dydžius. Pietums skiriama nuo 1,62 Eur iki 2 Eur. Maitinimui mokyklų organizuojamose vasaros stovyklose – nuo 3,42 Eur iki 3,88 Eur. Pusryčiams ar pavakariams – nuo 0,83 Eur iki 1,12 Eur.