Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai

Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos kviečia teikti paraiškas pagal priemonę „Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai“. Paraiškos pagal šią priemonę priimamos nuo 2018 m. rugpjūčio 1 dienos iki rugsėjo 28 dienos.

Galimi pareiškėjai – fizinis arba privatus juridinis asmuo, kurie atitinka labai mažos ar mažos įmonės reikalavimus, nurodytus Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme ir, kurių:

  1. Fizinio asmens atsakaitiniais metais gautos pajamos iš ūkinės komercinės veiklos turi sudaryti ne mažiau kaip 12 minimalios mėnesinės algos dydžių;
  2. Juridinio asmens – pardavimo pajamos ataskaitiniais metais turi būti ne mažesnės kaip 12 vidutinių darbo užmokesčio dydžių.

Kadangi paramos priemonės prioritetas skatinti socialinę įtrauktį, skurdo mažinimą ir ekonominę plėtrą kaimo vietovėse, pareiškėjai  paraiškos teikimo, projekto įgyvendinimo ir kontrolės laikotarpiu – fizinio asmens – nuolatinė gyvenamoji vieta,o juridinio asmens – buveinė, turi būti registruota kaimo vietovėje.

Projekto finansavimo dydis priklausys, nuo projekte numatytų steigti darbo vietų, t.y. vienai darbo vietai skirta iki 50 000 Eur, bet ne daugiau kaip 200 000 Eur kai steigiamos 4 ir daugiau darbo vietų. Finansuojama iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų. Projektų atranka atliekama Administravimo taisyklių nustatyta tvarka, atsižvelgiant į projektų atrankos kriterijus paraiškos bus atmetamos, jeigu bus numatoma, kad jos surinko mažiau kaip 50 balų. Su priemonės taisyklėmis ir projektų atrankos kriterijais galite susipažinti: https://www.nma.lt/index.php/parama/lietuvos-kaimo-pletros-20142020-m-programa/priemoniu-sarasas/parama-investicijoms-skirtoms-ekonomines-veiklos-kurimui-ir-pletrai-2018-m/15517?tab=1

Nuo rugpjūčio 1 dienos nemokamai konsultuosime kilusiais klausimais VšĮ Kaišiadorių turizmo ir verslo informacijos centre, adresu Gedimino g. 48, Kaišiadorys. Prašome konsultacijai registruotis iš anksto. Registruotis galima tel nr. 8 346 60466, mob. nr. 8 672 48327 arba el. p. kaisiadoriutvic@gmail.com.

Rūta Ramanauskienė
Kaišiadorių TVIC