Parama verslo pradžiai kaime

Turintiems verslo idėją atsirado nauja galimybė gauti paramą verslo pradžiai, kadangi iki gruodžio 15 dienos galima teikti paraiškas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse“.

Parama skiriama ne žemės ūkio veikloms, išvardintoms Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriuje, išskyrus naujose taisyklėse išvardintas 15 neremiamų veiklų. Taip pat, jeigu projekte numatyta produktų gamybos, perdirbimo, apdorojimo veiklos, tai galutinis produktas negali būti Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo I priede nurodytas produktas.

Paraiškas gali teikti fizinis asmuo, nevykdęs jokios ne žemės ūkio ekonominės veiklos nuo 2014 m. gegužės 2 d. iki 2017 m. gegužės 2 d., neatsižvelgiant į tai, ar buvo gauta pajamų, ar ne. Taip pat naujai įsteigtas (įregistruotas ne anksčiau kaip prieš 6 mėn. iki paraiškos pateikimo dienos) privatus juridinis asmuo. Šiais metais yra galimybė teikti paraiškas ir viešosioms įstaigoms, kurios įregistruotas ne anksčiau kaip prieš 6 mėn. iki paraiškos pateikimo dienos – socialiniam verslui vykdyti. Pareiškėjo fizinio asmens nuolatinė gyvenamoji vieta, o  juridinio asmens – buveinė turi būti deklaruota, registruota kaimo vietovėje, taip pat pareiškėjų gamybinės patalpos, technikos, įrangos laikymo patalpos, sandėliai ir pan. turi būti kaimo vietovėje.

Vienam projektui paramos suma bus skiriama iki 40 000 Eur kaip 100 proc. išmoka, tačiau ne didesnė negu nustatyta tinkamų finansuoti išlaidų suma. Paraiškos priimamos iki gruodžio 15 d.  12 val.

Paskaityti plačiau galima svetainėje https://www.nma.lt skiltyje apie paramą.

Kadangi teikiat paraišką papildomų balų duodama už socialinio verslo vykdymą, pravartu susipažinti su socialinio verslo gairėmis svetainėje http://old.zum.lt/index.php?-1258825775.

Kaišiadorių turizmo ir verslo informacijos centre teikiame nemokamas pradines konsultacijas apie šią ir kitas paramos rūšis, taip pat verslo pradžią, įmonės steigimą, mokesčius ir pan. Registruotis konsultacijoms galima el. p. kaisiadoriutvic@gmail.com arba tel. nr. 8 672 48 327, 8 346 60 466.

Pageidautina, kad iš anksto nurodytumėte vardą, pavardę, tel. numerį, planuojamos ar vykdomos veiklos rūšį, vykdymo vietovę, preliminarią reikalingą paramos sumą bei kitą informaciją savo nuožiūra ir pageidaujamą konsultacijos laiką.

KTVIC vadybininkė
Rūta Ramanauskienė

Reklama: storex.lt