Paramos priemonė darbdaviams „Vietinės užimtumo iniciatyvos“

Jau paskelbtos 5 seniūnijos iš kurių darbdaviai galės teikti paraiškas naujoms darbo vietoms kurti.Vietinių užimtumo iniciatyvų projektų atranka 2018 m. vyks Kaišiadorių rajono savivaldybės Kruonio, Nemaitonių, Palomenės, Paparčių, Žaslių seniūnijų teritorijose.

Įgyvendinant VUI projektus turi būti steigiamos darbo vietos, kurioms užimti keliami reikalavimai atitinka bent vieną žemiau nurodytų kriterijų:

  • reikalavimai atitinka darbo biržoje VUI projektų atrankos paskelbimo dieną registruotų bedarbių turimas kvalifikacijas ar (ir) kompetencijas arba (ir) turimą darbo patirtį;
  • reikalingų kvalifikacijų arba (ir) kompetencijų bedarbiai galės įgyti iki paraiškoje nurodytos darbo vietos įsteigimo datos.

Seminaras darbdaviams Vietinių užimtumo iniciatyvų projektų rengimo ir įgyvendinimo klausimais organizuojamas 2018 m. kovo 15 d. 10 val. Kauno teritorinės darbo biržos Kaišiadorių skyriuje adresu  Girelės g. 45A, Kaišiadorys, 314 kab.

Paraiškas gali teikti darbdaviai, kurie yra SVV subjektai.

Paraiškos priimamos iki 2018 m. kovo 30 d.  Paraiškų teikimo vieta – Kauno teritorinės darbo biržos Kaišiadorių  skyrius, adresas Girelės g. 45A, Kaišiadorys, 315 kab.

Informacija teikiama tel. (8  346) 53 379, atsakinga darbuotoja skyriaus vedėja Ramutė Sinkevičienė.

Daugiau informacijos paskaityti: http://www.ldb.lt/Informacija/PaslaugosDarbdaviams/Puslapiai/vui_reikalavimai_proj_teikejams.aspx