Pareigūnai kirto iš peties organizuotam nusikalstamumui Pravieniškių pataisos namuose

Generalinės prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo departamento prokuroras šiandien perdavė teismui baudžiamąją bylą su kaltinamuoju aktu dėl 16 asmenų padarytų labai sunkių ir sunkių nusikaltimų Pravieniškių pataisos namų – atvirojoje kolonijoje. Sudėtingą ir didelės apimties ikiteisminį tyrimą šioje byloje atliko Lietuvos kriminalinės policijos biuro pareigūnai. Šis tyrimas atskleidė itin pavojingą, gerai organizuotą nusikalstamo susivienijimo veiklą.

Tyrimo duomenys rodo, kad Pravieniškių pataisos namuose-atviroje kolonijoje susiformavo ir 2011-2017 metų laikotarpiu veikė gerai organizuotas nusikalstamas susivienijimas, kurio organizatoriai, vadovai ir dalyviai laisvės atėmimo bausmės Pataisos namuose metu padarė ne vieną labai sunkų ir sunkų nusikaltimą.

Nusikalstamą susivienijimą organizavo ir jam vadovavo teisėsaugai gerai žinomi asmenys – aktyvių ir pavojingų organizuotų nusikalstamų grupuočių nariai, už padarytus sunkius nusikaltimus nuteisti ilgos trukmės laisvės atėmimo bausmėmis. Šie asmenys įtraukė į nusikalstamo susivienijimo veiklą ir kitus nuteistuosius. Gaujos vadovai ir dalyviai tarp bausmę atliekančių nuteistųjų aktyviai propagavo jų pačių nustatytas kriminalinio pasaulio subkultūros elgesio taisykles, kartu visiškai ignoruodami oficialias Pataisos namų tvarkos normas.

Teismui perduotoje byloje yra duomenys, leidžiantys įtarti, kad šio nusikalstamo susivienijimo vadovai sprendė nuteistųjų neteisėtos veiklos Pataisos namuose klausimus: leido arba draudė užsiimti tam tikra nusikalstama (neteisėtas disponavimas narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis, turto prievartavimas) ar kitokia uždrausta veikla (judriojo ryšio priemonių, alkoholio ir kt. draudžiamų daiktų platinimas); sprendė klausimus dėl fizinių bausmių taikymo bei asmeniškai, ar per kitus nusikalstamo susivienijimo dalyvius bei nuteistuosius, taikė fizines bausmes nuteistiesiems, naudojant metalines lazdas, elektros laidus bei kitus fiziniam asmens žalojimui skirtus įrankius; sprendė tarp nuteistųjų kylančius konfliktus; skirstė nuteistuosius į aukštesnes ar žemesnes grupes, tarp nuteistųjų vadinamas „kastomis“, suteikdami šioms grupėms priskirtiems nuteistiesiems privilegijas dėl geresnių buvimo Pataisos namuose sąlygų arba šias sąlygas blogindami. Iš bausmę atliekančių nuteistųjų kaltinamieji taip pat, kaip įtariama, reikalavo mokėti pinigines lėšas į bendrą nusikalstamo susivienijimo pinigų fondą ir jį tvarkė, kontroliavo šių piniginių lėšų įmokėjimą, panaudojimą ir kt.

Įtariama, kad nusikalstamo susivienijimo dalyviai dėl savanaudiškų paskatų sužalojo kelis nuteistuosius, dar du bejėgiškos būklės nuteistuosius pasikėsino nužudyti, o vieną nuteistąjį nužudė itin žiauriai kankinant. Turimi duomenys leidžia manyti, kad siekdami nusikalstamai praturtėti, šio susivienijimo vadovai ir dalyviai organizavo neteisėtą disponavimą labai dideliu narkotinių ir psichotropinių medžiagų kiekiu Pataisos namuose, prievartavo turtą iš kitų nuteistųjų.

Byloje taip pat esama duomenų apie tai, kad šio nusikalstamo susivienijimo nariai, užsitikrinę neformalų vadovavimą bei įtaką Pataisos namuose, organizavo narkotinių ir psichotropinių medžiagų pristatymą į Pataisos namus. Siekdami užsitikrinti sklandų ir nenutrūkstamą narkotinių ir psichotropinių medžiagų tiekimą bei nusikalstamos veikos apsaugą nuo teisėtų Pataisos įstaigos administracijos pareigūnų veiksmų, nusikalstamo susivienijimo vadovai į neteisėtą veiklą įtraukė ir Pataisos įstaigos pareigūną, kuris kaltinamas dalyvavimu nusikalstamo susivienijimo veikloje ir piktnaudžiavimu tarnyba.

Pravieniškių pataisos namų – atvirojoje kolonijoje, nusikalstamo susivienijimo nariai, siekdami neteisėtai praturtėti, neturėdami teisėto pagrindo, savo ir nusikalstamo susivienijimo dalyvių naudai, panaudodami fizinį smurtą ir psichinę prievartą, organizavo ir vykdė bausmę atliekančių nuteistųjų plataus mąsto ir didelės vertės turto prievartavimą.

Už inkriminuojamus nusikaltimus nusikalstamo susivienijimo dalyviams gali grėsti Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse numatyta bausmė – laisvės atėmimas iki penkiolikos metų, o susivienijimo organizatoriams bei vadovams – laisvės atėmimas iki gyvos galvos.

Kova su organizuotu nusikalstamumu yra viena iš prioritetinių Lietuvos policijos ir prokuratūros veiklos sričių, kuriai yra skiriamas ypatingas dėmesys. Atliktas stambaus masto tyrimas yra vienas iš sėkmingo ir glaudaus tarpinstitucinio bendradarbiavimo pavyzdžių, siekiant užkardyti ir neutralizuoti Lietuvoje veikiančias pavojingas organizuotas nusikalstamas grupuotes.