Parengtas Bulotų kaime planuojamos statyti biodujų jėgainės projektas

Statinių statybvietės adresas : Kaišiadorių r. sav., Žiežmarių apylinkės sen., Bulotų km. 2

Statinių numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: Negyvenamieji (energetikos) pastatai. Statybos rūšis: 7.8. Naujo statinio statyba. Statinių kategorija: Neypatingieji statiniai.

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo įgaliotas atstovas, galintis informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:  UAB „Statybų inžinerinės paslaugos“, Projekto vadovas: Linas Jančiauskas linas@sipaslaugos.lt T. Ševčenkos g. 14, Vilnius 865551566

Statytojas: UAB „Inovacijų valdymas“; Kaišiadorių r. sav., Martiniškių k.; info@inovacijuvaldymas.lt; 865559101

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas. T. Ševčenkos g. 14, Vilnius. 865551566; darbo dienomis 9.00-17.00 val.; http://www.kaisiadorys.lt

Informacija, iki kada ir kaip iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų: Pasiūlymus teikti iki 2017 m. lapkričio mėn. 8 d. 17:30 val. paštu UAB „Statybų inžinerinės paslaugos“ T. Ševčenkos g. 14, Vilnius. arba elektroniniu paštu linas@sipaslaugos.lt  ir viešo susirinkimo metu.

Kur ir kada vyks viešas susirinkimas: 2017 m. lapkričio mėn. 08 d.  17:30 val. Kaišiadorių r., Žiežmarių seniūnija, Pakertų k., Liepų al. 10, LT-56262 (Žiežmarių kultūros centro Pakertų padalinio salėje)

Bulotų kaimo biodojų jėgainė

Planuojamos ūkinės veiklos aprašymas

Biodujų jėgainėje numatoma elektros energijos gamyba (6132 MWh/metus) iš biodujų, žaliavai naudojant vištų mėšlą (16881 t/metus) bei kiaulių srutas (7000 t/metus). Siekiant minimaliai įtakoti aplinką žaliavos į įmonę bus atvežamos dengtu autotransportu (65,43 t/parą), kur bus supilamos į hidrolizės talpas. Iš hidrolizės talpų, uždara sistema siurblio pagalba, žaliavos dozuojama į fermentatorių, kuriame išgaunamos biodujos. Iš čia biodujos bus paduodamos į kogeneracinį įrenginį (2 MW), kuriame bus gaminama elektros energija (0,7 MWel). Panaudota žaliava iš fermentatoriaus bus paduodama į separatorių, kuriame bus atskiriama skysta (17,5 t/parą) ir tiršta (36,6 t/parą) frakcija. Nudujinta žaliava yra aukštos kokybės trąša. Tirštoji frakcija bus sandėliuojama uždaram sandėlyje (13380 t/metus), skystoji – uždaroje lagūnoje (6395 t/metus). Tiršta bei skysta frakcija bus fasuojama į hermetišką tarą ir parduodamos kaip trąšos. Techninės profilaktikos bei įrangos gedimo metu biodujos bus deginamos fakele.

Visas biodujų jėgainės technologinis procesas bus visiškai automatizuotas. Įrengti dujų nuotėkio analizatoriai, matuojama dujų sudėtis. Siekiant užtikrinti biologinio proceso gyvybingumą biodujų jėgainėje bus įrengta laboratorija. Tai leis maksimaliai sumažinti į aplinkos orą išsiskiriančius teršalus bei kvapus. Biodujų gavyba iš mėšlo bei srutų hermetiškuose bioreaktoriuose šiuo metu yra viena pažangiausių technologijų skirtų aplinkos užterštumo mažinimui cheminėmis ir biologinėmis medžiagomis bei kvapais. Perdirbtos biodujų jėgainės srutos bei mėšlas į trąšas leis ūkininkų laukus tręšti bekvapėmis ir geriau pasisavinamomis trąšomis. Tai smarkiai sumažins nemalonius kvapus sklindančius laukų tręšimo sezono metu.

Biodujų jėgainėje vykstantys technologinis procesas susidės iš šių etapų:

  • žaliavos (mėšlo bei srutų) transportavimo ir perdavimo į bioreaktorius;
  • biodujų gamybos bioreaktoriuose;
  • biodujų saugojimo ir panaudojimo šilumos generavimui ir elektros gamybai kogeneraciniame įrenginyje;
  • gautų trąšų laikinas saugojimas.

Projektiniai pasiūlymai

Remiamas turinys:
Naujienos iš interneto