Pasikeitė Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos komitetų vadovai ir komitetų sudėtis

2020 m. gruodžio 11 d. Kaišiadorių rajono savivaldybės meras Vytenis Tomkus, atsižvelgdamas į pasikeitusią Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos daugumos sudėtį, pateikė siūlymą dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos komitetų pirmininkų ir jų pavaduotojų kandidatūrų: Biudžeto, finansų ir investicijų komiteto pirmininku pasiūlytas išrinkti Virginijus Ceslevičius, Ekonomikos, kaimo plėtros ir aplinkosaugos komiteto pirmininko pavaduotoju – Kęstutis Jakelis. 2020 m. gruodžio 15 d. komiteto posėdžio metu komiteto nariai Biudžeto, finansų ir investicijų komiteto  pirmininku išrinko Virginijų Ceslevičių. 2020 m. gruodžio 14 d. Ekonomikos, kaimo plėtros ir aplinkosaugos komiteto nariai pirmininko pavaduotoju išrinko  Kęstutį Jakelį.

Primename, kad Kaišiadorių rajono savivaldybės taryba 2020 m. lapkričio 26 d. sprendimu Nr. V17E-317 pakeitė Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos komitetų sudėtį. Priėmus tarybos sprendimą, Biudžeto, finansų ir investicijų komitetas sudarytas iš 8 Savivaldybės tarybos narių, Ekonomikos, kaimo plėtros ir aplinkosaugos komitetas – iš 7 Savivaldybės tarybos narių, Švietimo, kultūros, sporto ir viešosios tvarkos komitetas – iš 6 Savivaldybės tarybos narių, Socialinės apsaugos, sveikatos ir bendruomenių reikalų komitetas – iš 9 Savivaldybės tarybos narių.

Kaišiadorių r. savivaldybės inf.
Remiamas turinys:
Naujienos iš interneto