Pasirašyta Kaišiadorių miesto aikštės su prieigomis rekonstrukcijos sutartis

Kaišiadorių  rajono  savivaldybės administracijos  direktorius Česlovas Neviera  ir UAB „Avona“, atstovaujama direktoriaus Česlovo Zabarausko, pasirašė rangos sutartį dėl Kaišiadorių miesto aikštės su prieigomis rekonstrukcijos. Numatoma bendra sutarties vertė – 668242,09 Eur su PVM.

Kaip teigė Kaišiadorių rajono savivaldybės meras Vytenis Tomkus, „Kaišiadorių miesto aikštės su  prieigomis rekonstrukcijos projekto metu  numatyta sutvarkyti inžinerinius tinklus, pakeisti aikštės dangą,  įrengti suoliukus, fontaną, pasodinti aikštei tinkamus želdinius. Numatoma aikštės  su  prieigomis  rekonstrukcijos darbų  atlikimo  pabaiga 2016 m. gruodžio  1 d. Tikimės, kad po rekonstrukcijos aikštė taps tinkama ne tiktai renginiams, bet ir laisvalaikio praleidimui, taps patraukli turistams ir visiems miestiečiams“.

2015 m. gruodžio 23 d. Lietuvos Respublikos ūkio ministras įsakymu paskyrė iš Valstybės investicijų 2016-2018 metų programos 200 tūkst. Eur Kaišiadorių rajono  savivaldybei investicijų projektui „Kaišiadorių miesto aikštės su prieigomis rekonstrukcija“ finansuoti.

Savivaldybės taryba 2016 m. vasario 18 d. sprendimu Kaišiadorių rajono savivaldybės 2016 metų biudžete paskyrė 100000 Eur.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministras 2016 m. kovo 31 d. įsakymu paskyrė 300000  Eur.

„Kaišiadorių miesto aikštės su prieigomis rekonstrukcijos skaičiuojamoji kaina buvo 989000 Eur.  Viešųjų  pirkimų konkurse atlikti rangos darbus dalyvavo net 7 įmonės. Didžiausią kainą pasiūlė  UAB „Vilungė“ – 954067, 58 Eur, UAB „Akordas“ – 882111,71 Eur, UAB „A. Žilinskio  ir  Ko“ – 879307,00 Eur, UAB „Kerista“ – 844887,53 Eur, UAB „HSC Baltic“ – 820000,00 Eur, UAB „Jurmelesta“ – 697815,77 Eur. Konkursą laimėjo mažiausią kainą pasiūliusi UAB „Avona“ – 668242,09 Eur. Paskelbėme supaprastintą atvirą konkursą ir sutaupėme per 320000 Eur,”- sakė  Administracijos direktorius Česlovas Neviera.

Kaišiadorių miesto aikštės su prieigomis rekonstrukcijos projektui nepatekus į Integruotos teritorijų programos metu įgyvendinamų projektų sąrašą, 2015 m. Kaišiadorių rajono savivaldybės strateginio planavimo komisija pritarė šio projekto kaip prioritetinio įgyvendinimui iš Valstybės investicijų programos. Gyventojai susipažino ir galėjo teikti sav  pasiūlymus dėl aikštės rekonstrukcijos projekto koregavimo. Projektinių pasiūlymų dėl aikštės ir jo prieigų sutvarkymo projekto viešas svarstymas vyko praėjusių metų liepos 31 d.

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos
Bendrojo skyriaus vyriausioji specialistė Edita Levansavičiūtė