Pasirašyta Kaišiadorių miesto V. Kudirkos gatvės rekonstrukcijos darbų sutartis

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktorius Česlovas Neviera 2018 m. kovo 9 d. pasirašė rangos darbų  sutartį  su UAB „Jonavos hidrotechnika“  dėl Kaišiadorių miesto V. Kudirkos gatvės rangos darbų pirkimo. Bendra pasirašytos sutarties darbų kaina su PVM 554 939,03 Eur. Statybos montavimo darbų skaičiuojamoji kaina pagal projektą – 636 220 Eur. Paskelbus supaprastintą atvirą konkursą buvo gauta devyni pasiūlymai, laimėjo pasiūlęs mažiausią kainą ir sutaupyta 81 281 Eur.

„Miesto infrastruktūros – viešųjų erdvių, gatvių, šaligatvių atnaujinimas yra labai svarbus visiems miesto gyventojams, tai prisideda ir prie miesto įvaizdžio formavimo, todėl yra tarp mūsų darbų prioritetų. Daugelis gatvių, tarp jų ir V. Kudirkos gatvė, seniai reikalauja didesnio dėmesio, todėl džiaugiamės, kad pasinaudodami ES parama, galėsime rekonstruoti svarbias V. Kudirkos, Maironio, J. Basanavičiaus gatves ir atskiru projektu atnaujinti pagrindinę Gedimino gatvę, joje įrengiant ir žiedinę sankryžą su Paukštininkų gatve“, – sakė savivaldybės meras Vytenis Tomkus.

Atliekant Kaišiadorių miesto V. Kudirkos gatvės rekonstrukciją bus sutvarkyta 517 metrų  ilgio, 6 metrų pločio asfalto dangos atkarpa, gatvėje bus dvi eismo juostos, įrengtas 1,5 metrų pločio betoninių trinkelių šaligatvis 8 nuovažos ir sankryžos. Rekonstruojant gatvę bus įrengti lietaus  nuotekų tinklai, žemės sankasa, drenažas bei gatvės apšvietimas. Projekte numatytas kelio apstatymas ir saugos eismo  priemonių diegimas.

Sprendimą dėl projekto įgyvendinimo Kaišiadorių rajono savivaldybės taryba priėmė 2016 m. rugsėjo 29 d. dėl pritarimo projektams pagal 06.2.1-TID-R-511 priemonę „Vietinių kelių vystymas“ įgyvendinimo. Šios priemonės tikslas – plėtoti susisiekimą vietinės reikšmės keliais – gerinti šių kelių techninius parametrus ir diegti eismo saugos ir aplinkos apsaugos priemones. Vykdant šį projektą planuojama įdiegti eismo saugos priemonę Kaišiadorių rajone, t. y. įrengti dviračių taką prie kelio Nr. 1808 ir rekonstruoti Kaišiadorių miesto V. Kudirkos, Maironio ir J. Basanavičiaus gatves. V. Kudirkos gatvės rekonstrukciją planuojama įgyvendinti  per 12 mėnesių, ES lėšomis finansuojama 85 proc.

Kaišiadorių r. savivaldybės inf.