Pasirašyta pirmoji priemonės „Vietos plėtros strategijų rengimas“ sutartis

2015 m. spalio 30 d., pasirašius pirmąją priemonės „Vietos plėtros strategijų rengimas“ sutartį su Kaišiadorių miesto vietos veiklos grupe, pradėtas įgyvendinti projektas „Kaišiadorių miesto vietos veiklos grupės strategijos parengimas“.

Projekto metu bus rengiama 2016-2020 metų Kaišiadorių miesto plėtros strategija, kurioje bus išanalizuota socialinė Kaišiadorių miesto situacija, atkreipiamas dėmesys į vietos gyventojų poreikius, siekiant spręsti nedarbo problemas bei pažeidžiamų grupių didesnį dalyvavimą vietos veikloje.

Kokybiškai parengta Kaišiadorių miesto plėtros strategija prisidės prie Kaišiadorių miesto nedarbo mažinimo, neįgaliųjų, ilgalaikių bedarbių ir asmenų, iškritusių iš darbo rinkos, (re)integracijos į darbo rinką ir visuomenę, bendruomenių socialinės integracijos galimybių didinimo ir bendruomenių, verslo ir vietinės valdžios dialogo vystymo bei sustiprinimo.

Kaišiadorių r. savivaldybės informacija