Pasirašytas susitarimas dėl 2024–2029 m. Kauno regiono funkcinės zonos strategijos įgyvendinimo

Kauno regiono plėtros tarybos posėdyje Prienuose Kauno regiono merai pasirašė susitarimą dėl 2024–2029 m. Kauno regiono funkcinės zonos strategijos įgyvendinimo. Šis susitarimas yra itin reikšmingas, nes jis atveria galimybes regionams bendradarbiauti žiniomis, įgūdžiais, organizaciniais ištekliais ir darbu, dalyvauti projektuose, užtikrinti reikalingą finansavimą ir vykdyti svarbius krašto projektus.

Rengiant Strategiją, buvo identifikuotos bendros Kauno regiono savivaldybių problemos ir potencialas, organizuotos įvairios diskusijos, susitikimai bei aptarimai dėl galimų bendradarbiavimo sričių.

Pagal parengtą Strategiją  Kaišiadorių rajono savivaldybėje planuojama įgyvendinti penkis projektus:

1. „Kultūros paveldo objektų pritaikymas lankymui Kaišiadorių rajono savivaldybėje“ (Žiežmarių sinagogos (kultūros paveldo objektas), esančios Vilniaus g. 6 Žiežmariuose, pritaikymas lankymui, įrengiant automobilių stovėjimo aikštelę ir privažiavimo kelią, ir Maisiejūnų piliakalnio (kultūros paveldo objektas), esančio Maisiejūnų k., Kruonio sen., pritaikymas lankymui: laiptų į piliakalnį sutvarkymas, automobilių stovėjimo aikštelės prie piliakalnio įrengimas, pavėsinės su suoliukais įrengimas, mažosios architektūros elementų įrengimas).

2. „Lietuvos etnografijos muziejaus pritaikymas lankymui“ (Lietuvos etnografijos muziejaus pritaikymas lankymui, įrengiant dviračių taką prie Lekavičiaus g. Rumšiškėse).

3. „Girelės miško pritaikymas lankymui“ (Girelės miško Kaišiadorių mieste pritaikymas lankymui, įrengiant ir/ ar modernizuojant pažintinius takus, mažosios architektūros elementus, informacinę infrastruktūrą, pontoninius tiltelius, pažintines „stoteles“ ir kt. lankymui ir pažinimui reikalingą infrastruktūrą).

4,,Informacinių technologijų ir techninės kūrybos projektas Kaišiadorių, Jonavos, Raseinių rajonų savivaldybėse“. Kaišiadorių rajono savivaldybė – pareiškėja, Raseinių rajono savivaldybė ir Jonavos rajono savivaldybė – projekto partnerės.

5. „Krūties vėžio prevencinės programos prieinamumo didinimas Jonavos, Kauno ir Kaišiadorių rajonų savivaldybėse“.