Paskelbtas 2016 m. vaikų vasaros stovyklose perkamų neformaliojo švietimo programų įgyvendinimo paslaugų konkursas

Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis (CVP IS) yra paskelbtas 2016 m. vaikų vasaros stovyklose perkamų neformaliojo švietimo programų įgyvendinimo paslaugų konkursas. Teikti minėtas paslaugas sudaroma galimybė kiekvienoje Lietuvos savivaldybėje, supaprastinto atviro konkurso būdu išrenkant geriausią pasiūlymą pateikusį tiekėją.

Neformaliojo švietimo programų tikslas (toliau – programos) – vaikų socialinių emocinių kompetencijų ugdymas. Programos turi būti vykdomos neformaliojo ugdymo principais ir metodais (simuliacija, refleksija ir pan.), skirtos kūrybiškumui, kūrybiniam mąstymui, konstruktyviam problemų sprendimui, mokymuisi bendradarbiauti ir pan. ugdyti. Siūlomos programos turi atitikti vieną (ar daugiau) iš šių temų: gamtos, technologijų, inžinerinių mokslų ir matematikos gebėjimų ugdymas, pilietiškumo ir tolerancijos ugdymas, sveikos gyvensenos įgūdžių formavimas, ugdymas karjerai, etninė kultūra. Planuojama, kad programose visoje Lietuvoje dalyvaus ne mažiau kaip 4542 vaikai. Programose bus kviečiami dalyvauti ir užsienyje gyvenantys lietuvių vaikai.

Kontaktiniai asmenys:

Pirkimo procedūrų klausimais – teisės specialistas Mantas Šiaučiūnas;

Kitais, su neformaliojo švietimo paslaugų teikimu susijusiais klausimais – personalo specialistė Žana Orlova.

Tel. (8 5) 261 0592, el. paštas tapk.pirkimai@smpf.lt.

Pirkimo sąlygos oficialiai aiškinamos ir susirašinėjimas vykdomas tik CVP IS priemonėmis.

Daugiau informacijos apie pirkimo sąlygas, organizuojamą susitikimą ir kaip pateikti pasiūlymą galite sužinoti internete adresu: http://tapk.lt/lt/naujienos/paskelbtas-konkursas-neformaliojo-yqka.html

Remiamas turinys:
Naujienos iš interneto