Paskelbtas nuosprendis kaišiadoriečiui, iš neteisėtai įgyto ginklo šovusiam į brolį

Pirmadienį Kauno apylinkės teismo Kaišiadorių rūmuose baudžiamojoje byloje paskelbtas nuosprendis 37-erių A.P. dėl neteisėtai, neturint leidimo įgyto graižtvinio šautuvo ir šovinių, jų gabenimo ir laikymo bei sunkaus sveikatos sutrykdymo.

A. P. stojo prieš teismą dėl to, kad Gariūnų turgavietėje Vilniuje, neteisėtai, neturėdamas leidimo, įgijo graižtvinį šautuvą su optiniu taikikliu bei neteisėtai įgijo penkis šovinius ir jais neteisėtai disponavo: ginklą bei šovinius gabeno į tėvo sodybą Kaišiadorių rajone ir neteisėtai ten laikė negyvenamojo namo kambaryje iki 2010 m. gegužės 2 d. apie 0.35 val. bei tuo metu 2010 m. gegužės 1 d. į 2 naktį neteisėtai nešiojo ir šaudė tėvo sodybos kieme. Be to, A. P. 2010 m. gegužės 2 d., apie 0.35 val. tėvo sodybos kieme, būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, neteisėtai įsigytu ginklu graižtviniu šautuvu, nešiodamasis sodybos kieme ir taikantis iššauti į nuvažiuojantį automobilį, elgiantis neatsargiai ir nuspaudus šautuvo gaiduką iššovė ir pataikė į prieš šautuvą iššokusiam savo broliui į galvą, tai yra sunkiai sutrikdė nukentėjusiojo sveikatą dėl neatsargumo.

Nors kaltinamasis ikiteisminio tyrimo metu savo kaltę pripažino, tačiau teisme A. P. kaltu neprisipažino. Jis atsisakė viso teisiamojo posėdžio metu duoti parodymus nenurodydamas priežasties. Tačiau teismas  rėmėsi A. P. pirminiais parodymais apklausiant jį ikiteisminio tyrimo metu betarpiškai tuojau pat po įvykio, taip pat jo kaltę pagrindė ir byloje esantys faktiniai duomenys.

Teismas, priimdamas nuosprendį, atsižvelgė į tai, kad A. P. šių nusikalstamų veikų tyrimo eigoje padarė kitas nusikalstamas veikas ir buvo teistas du kartus. Jo atsakomybę sunkinanti aplinkybė, kad nusikalstamas veikas padarė būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, atsakomybę lengvinančių  aplinkybių byloje nėra.

„A. P. visiškai neprisipažino padaręs nusikalstamas veikas, pasislėpė nuo teismo nesibaigus procesui, išvyko į užsienio valstybę pažeisdamas kardomosios priemonės sąlygas ir taip trukdė išnagrinėti bylą. Jam buvo išduotas Europos arešto orderis ir jis buvo sulaikytas Didžiojoje Britanijoje tik 2017 m., gruodžio 20 d.“ – rašoma teismo nuosprendyje.

Pripažinęs A. P. kaltu, teismas jam skyrė subendrintą bausmę – 2 metus 5 mėnesius 23 paras laisvės atėmimo. Įskaičius A. P. laikinojo sulaikymo ir suėmimo laiką, paskirta  laisvės atėmimo bausmė laikoma atlikta.

Nuosprendžiu priteistas 7551,92 Eur civilinis ieškinys.

Pažymėtina, kad ikiteisminio tyrimo metu teisiamajam A. P. buvo pareikšti kaltinimai dar dėl to, kad jis šaudydamas pataikė į kitą nukentėjusįjį, kuriam padarė nesunkų sveikatos sutrikdymą, tačiau dėl šio nusikaltimo A. P. išteisintinas, teismui nustačius, kad baudžiamojoje byloje nėra surinkta neginčijamų įrodymų, kad nukentėjusįjį sužalojo būtent A. P.

Taip pat A. P. buvo pareikšti kaltinimai ir dėl to, kad jis, Kaišiadorių rajone, t.y. viešoje vietoje šaudydamas ir sužalodamas asmenis, sutrikdė visuomenės rimtį ir tvarką, tačiau dėl šios veikos A. P. išteisintas, kadangi nei ikiteisminio tyrimo nei teisiamojo posėdžio metu nebuvo surinkta įrodymų, kad nuo A. P. veiksmų – šaudymo iš šaunamojo ginklo – graižtvinio šautuvo būtų pažeista viešoji tvarka ar kaltinamasis būtų grasinęs nukentėjusiesiems ar kitiems asmenims ar kad kaltinamasis iš ko nors tyčiojosi ar vandališkais veiksmais demonstravo nepagarbą aplinkiniams ar aplinkai bei taip sutrikdė visuomenės rimtį ar tvarką, ar kad jo veiksmai kitiems asmenims sukėlė išgąstį, sumaištį.

Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo gali būti apskųstas Kauno apygardos teismui skundą paduodant per Kauno apylinkės teismo Kaišiadorių rūmus.