Paskelbti populiariausių Kaišiadorių rajono maudymosi vietų vandens kokybės tyrimų rezultatai

Kaišiadorių rajono visuomenės sveikatos biuras kartu su Nacionaline visuomenės sveikatos laboratorija maudymosi sezono metu stebi vandens telkinių, naudojamų visuomenės poreikiams vandens kokybę. Kaišiadorių rajone maudyklų vandens kokybė stebima vadovaujantis HN 92:2007 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“. Tyrimai atliekami siekiant nustatyti mikrobiologinę taršą (žarnyno eneterokokų; žarnyno lazdelių ir salmonelių skaičių). Vykdant stebėseną siekiama kurti saugesnę aplinką, laiku informuojant gyventojus apie padidėjusią taršą. Tyrimai atliekami reguliariai pagal iš anksto sudarytą tyrimų planą, patvirtintą Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.

Šiemet Kaišiadorių rajone tiriama septynių vandens telkinių vandens kokybė: Girelės tvenkinyje prie Girelės poilsiavietės, Ščebnicos tvenkinyje prie Lieptelio, Kiemelių ežere prie Ežero gatvės, Kalvių ir Vilūnų ežeruose prie įrengtų poilsiaviečių, Statkūniškio ežere nuo miestelio pusės (Vilniaus gatvės pabaigoje), Žaslių ežere prie poilsiavietės nuo Naujažerio gatvės pusės.

Gegužės 24 dienos paimtų ir ištirtų vandens mėginių kokybės rezultatai parodo, kad populiariausių Kaišiadorių rajono maudymosi vietų vandens kokybės rezultatai yra puikūs.

gegužės 24 d. vandens kokybės rezultatai

Tyrimų rezultatai skelbiami reguliariai, tinklapyje (www.kaisiadorysvsb.lt), http://www.smlpc.lt/lt/aplinkos_sveikata/maudyklos/maudyklu_vandens_kokybe_2016_m.html ir stenduose įrengtuose prie maudymosi vietų.

Poilsiautojai prie vandens taip pat turėtų laikytis tvarkos, asmens higienos reikalavimų ir elgesio kultūros.

Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistas
Arvydas Raskilas

kaisiadoriu visuomenes sveikatos biuras