Paskutinis 2022 m. Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos posėdis praėjo sklandžiai

Gruodžio 22 d. įvyko paskutinis 2022 m. Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos posėdis. Šiame posėdyje apsvarstyti ir priimti 22 Tarybos sprendimų projektai. Šįkart posėdis pasižymėjo ne tik šventinėmis nuotaikomis, bet ir sutarimu dėl Kaišiadorių kraštui aktualių klausimų. Glaustai pristatome šiuos klausimus.

„Pirmiausia noriu Kaišiadorių krašto Tarybos narius ir gyventojus pasveikinti su artėjančiomis šventėmis. Visiems linkiu, kad Savivaldybės taryba ir kituose posėdžiuose dalyvautų ir diskutuotų taip darniai, kaip tą darė šiandien“, – teigia Kaišiadorių rajono savivaldybės meras Vytenis Tomkus.

Pravieniškių nuotekų valymo įrenginiams – 154 000 eurų

Siekdama užtikrinti kokybišką nuotekų valymo paslaugų užtikrinimą Pravieniškių kaime, Kaišiadorių rajono savivaldybės taryba skyrė 154 000 eurų infrastruktūrai įrengti. Tikimasi, kad šių lėšų užteks efektyviai valymo įrangai įsigyti ir įrengti, o gyventojams teikiamų paslaugų kokybė pasieks aukštesnį lygmenį.

Stiprinama Šv. Faustinos mokykla

Kaišiadorių rajono savivaldybė toliau kryptingai stiprina Šv. Faustinos mokyklą-daugiafunkcį centrą. Taryba posėdžio metu  patvirtino naujus įstaigos nuostatus, nustatė, kad centre asmeninę pagalbą teiks 11 specialistų. Taip pat Šv. Faustinos mokykla iš Socialinių paslaugų centro perims bendruomeninių šeimos namų veiklą. Ši veikla bus vykdoma esamose patalpose. Įvykdyti pokyčiai prisidės prie dar didesnės įstaigos lyderystės ir tapimo regioniniu kompetencijų centru.

Krasnasiolkos kaimas bus prijungtas prie Paparčių kaimo

Kaišiadorių rajono savivaldybę pasiekė pilietės laiškas, kad Krasnasiolkos kaimas neatitinka šio laikmečio moralės, ir pateikė rekomendanciją pakeisti kaimo pavadinimą. Penkiolika tarybos narių taip pat pritarė šiai rekomendacijai, todėl šis klausimas pasiekė Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos posėdžių salę. Posėdžio metu pritarta iniciatyvai ir nuspręsta panaikinti Krasnasiolkos kaimą prijungiant jį prie Paparčių kaimo. Kaišiadorių  rajono savivaldybė džiaugiasi, kad žmonės nėra abejingi krašto istorinei atminčiai ir kviečia toliau būti aktyvius.

Nustatyta Savivaldybės įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarka

Dar vienas svarbus Tarybos sprendimas yra Kaišiadorių rajono savivaldybei pavaldžių įstaigų vadovų, išskyrus švietimo įstaigų vadovus, darbo apmokėjimo sistemos aprašo patvirtinimas. Šiuo teisės aktu nustatytos aiškios ir skaidrios biudžetinių įstaigų vadovų atlyginimo taisyklės. Ankstesnį aprašą teko keisti dėl Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo pakeitimų. Priimtas aprašas reglamentuos ne tik kaip bus nustatomi atlyginimo koeficientai, bet ir biudžetinių įstaigų vadovų priedų bei premijų mokėjimo tvarką.

Papildomos lėšos prisijungti prie nuotekų tinklų

Atsižvelgdama į ekonominę situaciją, Kaišiadorių rajono savivaldybės taryba nusprendė skirti papildomą finansavimą mažas pajamas gaunantiems fiziniams asmenims, kad šie galėtų prisijungti prie centralizuoto vandentiekio ir nuotekų valymo tinklų. Ši iniciatyva bus finansuojama iš nepanaudotų piniginės socialinės paramos lėšų.

Nuspręsta, kurioms sutartims pasirašyti nereikės atskiro Tarybos sprendimo

Kaišiadorių rajono savivaldybė nuolat sudaro įvairaus pobūdžio sutartis. Dalis jų pasirašoma tik po Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos sprendimų, tačiau esama ir tokių, kurioms atskiro Tarybos sprendimo nereikia. Taip mažinama perteklinė biurokratija, spartinimas sprendimų priėmimo procesas. Kokias sutartis gali pasirašyti Administracijos direktorius be atskiro Savivaldybės tarybos sprendimo, reglamentuoja Kaišiadorių rajono savivaldybės vardu sudaromų sutarčių pasirašymo aprašas. Paskutinė šio aprašo redakcija buvo priimta 2015 m. lapkričio 26 d., tačiau šiemet pasikeitus Vietos savivaldos įstatymui, kai kurios senos nuostatos, pavyzdžiui, įgaliojimas savivaldybės merui pasirašyti darbo sutartis su Savivaldybės švietimo įstaigų vadovais (šiuo metu VSĮ aiškiai reglamentuota, kad Savivaldybės meras  į pareigas priima ir atleidžia iš jų biudžetinių įstaigų, išskyrus seniūnijas – biudžetines įstaigas, vadovus; įgyvendina kitas funkcijas, susijusias su visų biudžetinių įstaigų vadovų darbo santykiais, Darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka), naujoje aprašo redakcijoje ištaisytos.

Nuspręsta, kaip bus skirstomos lėšos želdynams tvarkyti

Siekiant, kad Kaišiadorių krašto viešosios erdvės būtų ne tik tvarkingos, patrauklios, bet ir jų priežiūra būtų skaidri bei atitiktų galiojančius teisės aktus, priimtas Aprašas, kuriuo bus reglamentuojamas savivaldybės lėšų skyrimas viešiesiems želdynams. Šiuo aprašu numatomas tokių veiklų kaip viešųjų želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros, tvarkymo, veisimo, inventorizacijos ir būklės ekspertizės finansavimas.

Kaišiadorių švietimo ir sporto centras administruos buvusio kino teatro pastatą

Kaišiadorių rajono savivaldybė pavedė  Kaišiadorių švietimo ir sporto centrui administruoti neseniai suremontuotą buvusio kino teatro pastatą. Po pastato rekonstrukcijos šiame pastate veiklą pradėjo vykdyti Kaišiadorių rajono vietos veiklos grupė, Kaišiadorių turizmo ir verslo informacijos centras bei jaunimo centras „Mazgas“. Po rekonstrukcijos pastatas atgijo ir tapo jaunimo traukos erdve, čia vyksta konferencijos, seminarai, organizuojamos parodos.