Patirtinis ugdymas Kaišiadorių lopšelyje – darželyje „Spindulys“

Sėkmingiausias metodas pasiekti numatytų vaikų grupės ir kiekvieno vaiko ugdymo(si) rezultatų – kuriamos situacijos patirtiniam vaikų ugdymui(si), nes būtent patirtinės veiklos metu vaikai būna aktyvūs ir žingeidūs ugdomojo proceso dalyviai, kurie mokosi iš savo asmeninės patirties, mažų atradimų, eksperimentų ir žaidimų. Kaišiadorių lopšelio – darželio „Spindulys“ mokytojai ne tik sėkmingai įgyvendina patirtines veiklas kasdieniniame vaikų gyvenime, bet jomis dalinasi su kitais mokytojais, organizuoja virtualius projektus bei kuria kvalifikacijos tobulinimo renginius, kuriuose visos respublikos mokytojai mokosi vieni iš kitų.

Kaišiadorių lopšelio – darželio mokytojų grupė vykdo ilgalaikį projektą, kuris taip pat siejamas su patirtiniu vaikų ugdymu „Patirtinis ugdymas darželyje – sėkmingiausias metodas vaiko pažangai“. Projektas susideda iš trijų dalių: virtualių projektų, respublikinės konferencijos ir metodinio leidinio mokytojams. Nuo pavasario projekto organizavimo grupė pradėjo vykdyti virtualius projektus, į kuriuos kvietė dalyvauti visos respublikos mokytojus. Projektų esmė – pasidalinti patirtinių veiklų pavyzdžiais, aprašant taikytą metodą, veiklą ir pateikiant nuotraukas. Nuo 2022 metų balandžio mėnesio iki spalio mėnesio buvo suorganizuoti keturi virtualūs projektai: „TIE, KUR SKRAIDO, ŠLIAUŽIA IR ROPOJA 2022“ (70 dalyvių), „KĄ PASAKOJA VANDENS LAŠELIS 2022“ (42 dalyviai), kalbos ir pojūčių ugdymo projektas „VASAROS STOVYKLĖLĖ ŠNEKUTIS“ (4 dalyviai) bei „VAIKAI – SPALVŲ DRAUGAI 2022“ (61 dalyvis). Bendrose Facebook grupėse projektų dalyviai dalinosi patirtinių veiklų pavyzdžiais ir nuotraukomis. Projektai sulaukė nemažo dėmesio, buvo galima pamatyti net 177 vaikų kūrybines ir muzikines veiklas iš visos Lietuvos.

Mokytojai taikė metodus paremtus vaikų kūrybiškumo skatinimui. Tradicines veiklas grupėje keitė į eksperimentų ir tyrimų laboratoriją, lauke, muziejuje ar kitoje netradicinėje erdvėje. Bandymai, eksperimentai, tyrinėjimai – tai tokia veikla, kuri patraukia vaikų dėmesį. Projektų metu mokytojai pateikė vaikų darbų, kaip eksperimentuodami vaikai: tobulina savo mąstymo įgūdžius, samprotauja ir diskutuoja, sprendžia problemas, sutelkia dėmesį, lavina pagrindinius pojūčius: regėjimą, lytėjimą, klausą, uoslę, skonį, stiprina pasitikėjimo savimi jausmą.

Spalio pabaiga ir lapkričio pradžia Kaišiadorių lopšelio – darželio „Spindulys“ bendruomenei buvo intensyvi, emocinga ir pilna svečių. Spalio 28 d. mūsų įstaigoje lankėsi visas būrys Panevėžio rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų meninio ugdymo mokytojų. Į svečius atvyko net dvidešimt muzikuojančių pedagogų. Mokytojai stebėjo darželio meninio ugdymo mokytojos Jurgitos Jašauskienės muzikines veiklas, dalinosi gerąja patirtimi, klausėsi pranešimo „Patirtinė veikla darželyje – sėkmingiausias metodas vaiko pažangai“. Tiek mūsų įstaigos mokytojai, tiek svečiai iš Panevėžio rajono dalyvauja programoje „Mokytojo vidinė darna – kokybiškam meniniam ugdymui“ VIII modulis „Kūrybiškumo ugdymas taikant STEAM veiklas.

Ilgai lauktą ir planuotą lapkričio 3-ąją dieną, Kaišiadorių lopšelio-darželio ,,Spindulys“ bendruomenė pakvietė į respublikinę ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogų metodinę – praktinę konferenciją ,,Patirtinė veikla darželyje – sėkmingiausias metodas vaiko pažangai“. Konferenciją, skambiomis dainomis ir trankiais ritmavimais su kibirais, atidarė studijos „Tagretukas“ vaikai. Sveikinimo žodį tarė Kaišiadorių rajono savivaldybės švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Laima Čekaitienė. Konferenciją moderavo Loreta Kaltauskienė, Klaipėdos rajono Priekulės Ievos Simonaitytės gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, Lions Quest programos lektorė-instruktorė, programos Dramblys.lt emocinio intelekto ir socialinių emocinių kompetencijų lektorė-instruktorė, atnaujinto priešmokyklinio ugdymo turinio koordinatorė. Konferencijoje buvo pristatyta trylika pranešimų. Konferencijos pranešėjai pristatė įgyvendintas patirtinių ugdomųjų veiklų idėjas ir metodus ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams. Be to, keletą veiklų idėjų išbandė ir patys mokytojai konferencijos metu. Pranešėjai ir klausytojai atvyko iš: Utenos vaikų lopšelio-darželio „Želmenėlis“, Elektrėnų sav. Semeliškių vaikų darželio „Gandriukas“, Kaišiadorių lopšelio-darželio „Žvaigždutė“, Kauno lopšelio-darželio „Rasytė“, Kauno Šančių lopšelio-darželio, Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos, Elektrėnų sav. Vievio lopšelio-darželio ,,Eglutė“, Kauno lopšelio-darželio „Vilnelė“. Puikios ir naudingos patirtys praturtino visų dalyvavusių mokytojų žinias.

Apibendrinant ilgalaikį projektą, tiek Utenos vaikų lopšelio-darželio „Želmenėlis“ direktorė Sigita Balčiūnienė, tiek konferencijos moderatorė Loreta Kaltauskienė, kalbėjo, kad taikant patyriminį ugdymą vystosi vaikų socialinė raida, nes vaikas mokosi dalytis žaislais, keistis vaidmenimis, išbandyti naujus veiklos būdus. Sukūrus ugdymuisi palankią aplinką, skatina vaiko gebėjimą smalsauti, tyrinėti, mąstyti simboliais ir lavina problemų sprendimo gebėjimus.

Kaišiadorių lopšelio-darželio „Spindulys“ ikimokyklinio ugdymo mokytojos Jolita Baguckienė, Kristina Zujūtė, meninio ugdymo mokytoja Jurgita Jašauskienė.