Patvirtintas kelių ir gatvių, kurios bus tvarkomos 2021 metais, sąrašas

Kaišiadorių rajono savivaldybės taryba balandžio 1 d. sprendimu Nr. V17E-57 patvirtino finansavimo lėšų, gautų pagal Kelių priežiūros ir plėtros programą savivaldybių institucijų valdomiems vietinės reikšmės viešiesiems ir vidaus keliams tiesti, taisyti (remontuoti), rekonstruoti, prižiūrėti, saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, šiems keliams inventorizuoti 2021 metais Kaišiadorių rajono savivaldybės teritorijoje, paskirstymą pagal objektų sąrašą.

Sąrašas sudarytas atsižvelgiant į rajono seniūnų, seniūnaičių pateiktus pasiūlymus ir apsvarstytus Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. V1E-126 sudarytos komisijos Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, skirtų vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, paskirstymui Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos seniūnijoms ir už šias lėšas numatomų atlikti darbų eiliškumui nustatyti. Taip pat atsižvelgta ir į šiuo metu rengiamos Kaišiadorių rajono savivaldybės seniūnijų vietinės reikšmės kelių ir gatvių tiesimo ir taisymo (remonto) darbų programos 2021–2026 metams techninėje specifikacijoje numatytus kelių ir gatvių tiesimo ir taisymo (remonto) darbų planavimo ir prioritetų kriterijus bei į Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2012 m. sausio 26 d. sprendimu Nr. V17-25 patvirtintus Kaišiadorių rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių tiesimo, taisymo (remonto) ir priežiūros darbų planavimo ir finansavimo kriterijus.

Gavus papildomų finansavimo lėšų iš Kelių priežiūros ir plėtros programos ir įvykus viešųjų pirkimų konkursams, Administracijos direktorius patikslins lėšų paskirstymą, atsižvelgdamas į sutaupytas ir papildomai gautas lėšas, kurios turi neviršyti Susisiekimo ministerijos skirtų savivaldybei lėšų.

FINANSAVIMO LĖŠŲ, GAUTŲ PAGAL KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMĄ SAVIVALDYBIŲ INSTITUCIJŲ VALDOMIEMS VIETINĖS REIKŠMĖS VIEŠIESIEMS IR VIDAUS KELIAMS TIESTI, TAISYTI (REMONTUOTI), REKONSTRUOTI, PRIŽIŪRĖTI, SAUGAUS EISMO SĄLYGOMS UŽTIKRINTI, ŠIEMS KELIAMS INVENTORIZUOTI 2021 METAIS KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE, PASKIRSTYMAS PAGAL OBJEKTŲ SĄRAŠAS

Naujienos iš interneto